postgrado-concepto-producto-01 ¿IA para acelerar los procesos de diseño industrial?, Pablo Sacristán

Postgrau en Concepte de Producte

Realitza projectes experimentals i professionals de disseny de producte, posant especial èmfasi en la investigació i innovació de tècniques i materials. Amb el Postgrau en Concepte de Producte, seràs capaç de conceptualitzar i desenvolupar tècnicament qualsevol projecte de disseny de productes nous.

Inscriu-te

Presentació

El Postgrau en Concepte de Producte s’endinsa tant en la vessant experimental del disseny de producte com en la seva dimensió professional. Mitjançant exercicis, workshops i col·laboracions amb empreses, recorrerem la història i els corrents actuals del disseny de producte, estudiarem els recursos i les eines d’investigació per poder desenvolupar i dirigir un procés de disseny de producte amb èxit.

A Elisava som líders en l’aplicació del disseny experimental en projecte acadèmics i treballem amb un enfocament d’exploració orientat a la innovació en noves tecnologies i materials. A més, la configuració de la forma i la interacció entre els productes industrials també és molt important. Aquest coneixement, combinat amb les tècniques actuals de creativitat i UX, et proporcionarà una informació completa en la conceptualització de producte.

Realitzaràs projectes per resoldre briefs reals a workshops exclusius que organitzem amb empreses del sector, que t’oferiran una àmplia perspectiva per dur a terme projectes experimentals i activitats professionals. Un equip de docents format per professionals en actiu t’assessorarà en tot moment perquè puguis entrar en contacte directe amb el context laboral actual. Hem treballat amb més de 30 empreses nacionals i internacionals que ens han encarregat projectes de diferents àmbits.

El perfil d’estudiant és el de persones amb capacitat per comunicar idees creatives, que vulguin explotar les possibilitats del disseny de producte i capacitar-se per a dur a terme processos de disseny amb eficàcia.

Requisits d’accés i admissió: És necessari comptar amb un títol universitari oficial de grau o equivalent a Disseny o Enginyeria en Disseny Industrial.


Objectius

  • Realitzar projectes de disseny de productes nous, des de la fase conceptual fins al desenvolupament tècnic.
  • Conèixer la viabilitat tecnològica i els costos de producció d’un projecte.
  • Aplicar tècniques de creativitat, recursos de disseny centrats en la persona usuària i mètodes de disseny experimental.
  • Conèixer la situació actual del disseny de producte.
  • Adquirir coneixements sòlids sobre les últimes tecnologies i materials.
  • Valorar les implicacions funcionals, estètiques, culturals, tecnològiques, econòmiques i de comunicació de productes nous.
  • Aprendre a utilitzar les eines de CAD, CAM i CAE per fer geometries 3D, imatges renderitzades de qualitat, i vídeos de muntatge i funcionament de producte.
  • Experimentar a través de projectes amb empreses del sector.

Programa del Postgrau en Concepte de Producte

1 Mòdul concepte

Història i corrents actuals del disseny des d’una perspectiva centrada en les persones.

1.1 Producte. Experiència. Servei
1.2 Mapa del disseny

2 Mòdul projecte

Projectes d’investigació i amb empreses per obtenir conceptes de disseny viables.

2.1 Projecte empresa
2.2 Projecte d’investigació
2.3 Workshop

3 Mòdul representació

Eines de dibuix i recursos informàtics per representar conceptes de disseny.

3.1 Expressió digital
3.2 Sketching
3.3 Models
3.4 Maneres de presentar

4 Mòdul gestió

Elements necessaris per dur a terme i dirigir un procés de disseny de manera eficaç.

4.1 Gestió
4.2 Protecció del disseny
4.3 Recursos de comunicació

5 Treball final

5.1 Taller conceptual
5.2 Projecte d’investigació en disseny de producte
5.3 Conferències

Si vols saber més sobre el Postgrau en Concepte de Producte pots descarregar-te el pdf o consultar el web del postgrau:

Vols saber-ne més sobre l’Escola de Màsters?

Cada curs, estudiants amb perfils professionals i culturals molt diversos de més de 80 nacionalitats de tot el món cursen la seva formació de màster o postgrau a Elisava. Volem propiciar connexions i xarxes entre els alumnes més enllà del context de cada màster per fomentar l’intercanvi de coneixement mitjançant projectes molt diversos: organitzem workshops interdisciplinars i conferències; projectes transdisciplinars amb estudiants de diversos màsters; col·laboracions amb empreses, institucions i ONG…

Workshops interdisciplinaris Col·laboracions amb empreses, institucions i ONG Elisava Masters’ Talks i conferències Elisava Alumni

Beques de màster

Vols estudiar el Postgrau en Concepte de Producte a Elisava? En aquest apartat podràs consultar tota la informació sobre la convocatòria anual de beques, que reconeixen, premien i difonen el talent i l’excel·lència del futur alumnat de màster.

Beques Màsters Elisava