master-research-01 Workshop investigació de projectes

Mention in Research

Adquireix les competències per a comunicar projectes des d’una perspectiva científica. Certifica les teves competències acadèmiques/científiques en la gestió i desenvolupament d’una investigació aplicada mitjançant el disseny com a complement del teu màster.

Inscriu-te

Presentació

Elisava presenta, en col·laboració amb l’ISEC Lisboa. Instituto Superior de Educação e Ciências, a través del seu Centre Internacional d’estudis i d’investigació TGRAF ISEC Lisboa, el Diploma de Postgrau en Gestió i Comunicació d’un Projecte de Disseny Aplicat.

Es tracta d’un procés d’acreditació que es desenvoluparà en paral·lel a un programa de Màster amb titulació universitària superior d’Elisava per la certificació de competències acadèmiques/científiques en la gestió i desenvolupament d’una investigació aplicada a través del disseny (60 ECTS). Així doncs, com a complement a tots els seus programes de Màster, Elisava ofereix la possibilitat de cursar un postgrau teòric/experimental amb l’objectiu que l’estudiant sumi les següents competències al seu perfil:

  • Capacitat per gestionar la informació d’un projecte de disseny aplicat
  • Capacitat per comunicar des d’una perspectiva científica

Amb això, l’estudiant aconsegueix ampliar les seves sortides professionals o acadèmiques per:

  • Formar part d’equips d’investigació professional en empreses amb departaments d’Investigació i Desenvolupament (I+D)
  • Impartir formació com a professor especialista acreditat per a la investigació aplicada al disseny
  • Complementar el currículum acadèmic d’estudis superiors per a sol·licitar plaça en un programa de doctorat

L’acreditació es desenvolupa íntegrament a ELISAVA, amb el seguiment i recolzament dels tutors del Centre TGRAF ISEC Lisboa, i en paral·lel als estudis de Màster d’Elisava; en anglès o castellà, depenent de l’idioma de preferència de l’estudiant.

El seguiment i l’avaluació del procés d’acreditació gira entorn a l’evolució del procés de disseny experimental que l’estudiant ha desenvolupat i que consolida en el seu Treball Final de Màster (TFM) d’Elisava. Per optar a la certificació de les competència que proposa el Postgrau de l’ISEC Lisboa, l’estudiant haurà de redactar una segona memòria descriptiva del seu treball presentant els resultats des d’una perspectiva científica.

master-research-02
Presentació de projectes finals

Objectius
  • Redactar una memòria descriptiva d’un projecte de disseny aplicat.
  • Definir un perfil d’investigador acadèmic/científic.
  • Comunicar els resultats des d’una perspectiva científica.
Programa del Mention in Research
1 Experimental design process

El seguiment i l’avaluació de l’acreditació gira al voltant de la preparació i la presentació d’un disseny experimental, procés que desenvoluparàs en el teu Treball Fi de Màster.

2 Second descriptive report

Per qualificar per a la certificació de les competències proposades per ISEC Lisboa, hauràs d’escriure un segon informe descriptiu del teu treball, presentant els resultats des d’una perspectiva científica.

Si vols saber més sobre el Mention in Research pots descarregar-te el pdf:

Vols saber-ne més sobre l’Escola de Màsters?

Cada curs, estudiants amb perfils professionals i culturals molt diversos de més de 80 nacionalitats de tot el món cursen la seva formació de màster o postgrau a Elisava. Volem propiciar connexions i xarxes entre els alumnes més enllà del context de cada màster per fomentar l’intercanvi de coneixement mitjançant projectes molt diversos: organitzem workshops interdisciplinars i conferències; projectes transdisciplinars amb estudiants de diversos màsters; col·laboracions amb empreses, institucions i ONG…

Workshops interdisciplinaris Col·laboracions amb empreses, institucions i ONG Elisava Masters’ Talks i conferències Elisava Alumni