Elisava Art Thinking, Gastón Lisak

Màster Universitari en Investigació Aplicada en Disseny

Especialitza’t en la investigació aplicada des del disseny i la comunicació. Amb aquest màster universitari podràs accedir al nostre programa de doctorat, vinculat a diferents àrees de coneixement.

Inscriu-te

Presentació

El Màster Universitari en Investigació Aplicada en Disseny promou la investigació aplicada dins de les àrees de coneixement del disseny i la comunicació, per generar una proposta de valor a través de la metodologia projectual.

El màster et formarà com a investigador o investigadora amb les competències acadèmiques i professionals necessàries per a dur a terme projectes i estratègies de disseny globals, fer anàlisis i reflexionar sobre la pròpia pràctica del disseny. Definiràs una metodologia de treball, mitjançant tècniques, mètodes de recerca avançats, centrats en el disseny i en la generació de propostes des del pensament crític. Les assignatures del màster et proveiran de coneixement i continguts que podràs utilitzar en tots els processos i àmbits de la recerca.

A través del màster pots accedir al nostre programa de doctorat on definiràs la teva projecció acadèmica i científica en una àrea de coneixement.

Requisits d’accés i admissió: graus de disseny, arts i humanitats, ciències socials i jurídiques i professionals amb certa experiència al sector. Aquest programa és verificat per la institució acreditadora AQU Catalunya, i acreditat pel RUCT i el Ministeri d’Educació (BOE).

Vols conèixer la resta de programes de màster i postgrau d’Elisava? Troba el màster en disseny que estàs buscant.

Aquest programa és verificat per la institució acreditadora AQU Catalunya.

Màster Universitari en Investigació Aplicada en Disseny

El Màster està estructurat en 60 crèdits segons el Sistema Europeu de Transferència de Crèdits (ECTS), on un crèdit equival a 25 hores de treball per part de l’estudiant. L’activitat docent es desenvolupa generalment a les tardes, de dilluns a divendres, des de finals de setembre fins a mitjans de juny.

El màster universitari és una formació avançada de caràcter especialitzat i multidisciplinari que té per objectiu la iniciació en activitats investigadores “per”, “sobre”, “des de” i “aplicades” en disseny. Així mateix, com que es tracta d’un Màster Universitari, possibilita l’accés a un programa de doctorat en una àrea relacionada.

Perfil de l’estudiant d’un màster universitari en investigació en disseny

L’alumnat és heterogeni i interdisciplinar. Els estudis previs i els interessos són plurals i sol estar composat per graduats en disseny, arquitectura, enginyeria de disseny industrial, comunicació, sociologia i altres disciplines afins.

També la procedència geogràfica és diversa: Colòmbia, Veneçuela, Xile, Argentina, Equador, Portugal, Alemanya, Xina i Taiwan, i també de molts llocs d’Espanya com: les Canàries, Galícia o Andalusia, i per descomptat de Catalunya.

A causa del seu caràcter de Màster Universitari, aquest programa compleix el requisit d’oficialitat, cosa que permet a les candidates i candidats aplicar per a l’obtenció de beques a Espanya, així com a diferents països llatinoamericans i europeus.

Estudiar disseny a Barcelona

El nostre Màster Universitari és una titulació oficial de segon cicle en Ciències Socials, on el disseny cobra un paper primordial amb intencionalitat científica. Una formació avançada i orientada tant a l’especialització acadèmica com professional.

L’objectiu primordial del màster és promoure l’aplicació de la investigació en tots els àmbits de la societat. Hi ha tres possibles entorns on podràs situar la teva investigació:

+ Acadèmic/científic, dirigeix l’estudiant cap al doctorat i la carrera acadèmica com a docent.

+ Científic/social, serà el resultat d’una visió eminentment social, essència primera del disseny i del dissenyador, que té com a objectiu primigeni millorar el món que ens envolta…

+ Científic/industrial, la innovació en l’àmbit empresarial i industrial.

Si estàs interessat/da en la Recerca Aplicada en Disseny i Comunicació, però encara no saps on estudiar, has de saber que Elisava es troba entre les escoles de disseny més reconegudes nacional i internacionalment. Ens avalen els nostres anys d’experiència i la qualitat del nostre sistema educatiu, amb el suport de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).


Objectius

  • Explorar els processos de recerca “per al disseny”, “sobre el disseny”, “a través del disseny”, i “aplicada en disseny”.
  • Documentar una reflexió crítica sobre com abordar un projecte de recerca en disseny des de diversos punts de vista.
  • Conèixer els diversos mètodes de recerca en disseny que hi ha.
  • Analitzar la historiografia del disseny i la seva metodologia.
  • Plantejar projectes de recerca aplicada en disseny i comunicació a través de les diferents fases.
  • Generar propostes de valor en disseny social com a agent de canvi.
  • Definir la narrativa científica que es genera des del disseny i la comunicació.
  • Aplicar la filosofia i l’ètica vinculada al disseny i la comunicació.
  • Realitzar pràctiques professionals en instituts de recerca i empreses de renom en el sector.

Highlights
Programa del Màster Universitari en Investigació Aplicada
1 Narrativa en el disseny i la comunicació

Com s’interrelacionen les disciplines del disseny i la comunicació.

1.1 Artefactes i llenguatge visual
Recerca i creació s’integren, de manera creativa, en el desenvolupament de l’assignatura. A través de l’anàlisi de la cultura visual i material, i mitjançant el desenvolupament d’artefactes visuals que funcionen com a catalitzadors, iniciaràs el teu camí cap a la investigació i l’anàlisi crítica.

1.2 Estratègia de disseny i comunicació
L’assignatura aportarà les eines bàsiques d’anàlisi prèvies a la definició estratègica d’un pla de comunicació, amb la finalitat d’aprendre a avaluar les necessitats i les oportunitats de la situació de mercat i així determinar la pertinència d’una acció comunicativa.

1.3 Mitjans i entorns del disseny i la comunicació
Visió analítica dels mitjans i l’entorn com a font de coneixement, tant al camp de la comunicació com al de l’estudi del disseny com a element integrador en la construcció del pensament contemporani. L’assignatura exemplifica l’objecte com el mitjà que formalitza allò funcional i allò simbòlic, configurant l’intra- i l’extra-entorn de la identitat del subjecte.

2 Teoria i pràctica de la recerca en disseny

Diferents tipus de recerca, orbitant entre la investigació sobre el disseny i mitjançant el disseny.

2.1 Perspectives crítiques interdisciplinàries basades en la pràctica
Des de la visió interdisciplinària s’aprofundirà en perspectives com el disseny especulatiu i el disseny crític, experimentant mitjançant el disseny sobre el futur de les ciutats i els hàbitats humans i les possibilitats d’expandir la pràctica projectual més enllà de la comunicació i el producte. El disseny com a disciplina serà tractat des de la perspectiva sociològica, política, creativa i d’innovació social.

2.2 Disseny social. Cura i bé comú
El disseny és social, és mediador de la nostra manera de pensar i interactuar amb el món. Alhora, els i les dissenyadors/es poques vegades són conscients d’aquesta capa social i de les seves implicacions, sense saber com interactuen els dissenys amb, per exemple, les estructures de poder. Aquesta fricció entre capacitat i coneixement és visible a les pràctiques de l’àmbit del “disseny social”, on, a diferència de moltes altres pràctiques de disseny, es posa èmfasi explícitament en dissenyar per al bé comú.

2.3 Metodologia acadèmico-científica per a la investigació en disseny
Aquesta assignatura s’organitza des d’una sèrie de criteris teòrics i pràctics que se centraran a aportar diversos mètodes i tècniques, així com en aparells criticoteòrics rellevants per a la recerca en disseny. Tot i que el focus de l’assignatura és pràctic, es consideraran aspectes teòrics centrals sobre la naturalesa de la investigació en disseny, els seus propòsits i els diferents enfocaments existents.

3 Optatives (cal seleccionar-ne dues)

Orientar la teva carrera cap a un enfocament ètico-polític vinculat a la indústria i al mercat, cap a la investigació i divulgació d’idees o cap al contacte pràctic amb la realitat professional.

3.1 Filosofia i ètica del disseny i la comunicació
Exploració dels desafiaments etico-polítics a què s’enfronten els dissenyadors en el marc de la cultura material contemporània. L’assignatura busca estimular una reflexió crítica i dotar els estudiants de capacitats per dur-la a terme.

3.2 Projecció de la carrera professional i investigadora
Desenvolupar el potencial d’acció perquè sigui capaç d’explorar i descobrir els teus interessos personals i professionals. Per això, hauràs de generar una sèrie d’objectius i recorreguts futurs tant en el terreny professional com a l’acadèmic que siguin tècnicament i materialment viables, així com socialment responsables.

3.3 Pràctiques professionals
Les pràctiques es desenvoluparan d’acord amb la normativa general que regulen les pràctiques acadèmiques externes de l’alumnat universitari de màster, actualment pel Reial Decret 592/2014, de 11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes de l’alumnat universitari. També serà aplicable la normativa de la UVic-UCC, continguda a la normativa acadèmica dels estudis de màster de la universitat.

4 Treball Fi de Màster (TFM)

Desenvolupament d’un projecte de recerca en disseny i comunicació, mitjançant el qual posaràs en pràctica els coneixements adquirits.

El TFM constitueix el darrer projecte acadèmic, en què es posen en pràctica i revaliden els coneixements adquirits durant el màster.

Si vols saber més sobre el Màster Universitari en Investigació Aplicada en Disseny pots descarregar-te el pdf o consultar la web del màster:

Feed
Vols saber-ne més sobre l’Escola de Màsters?

Cada curs, estudiants amb perfils professionals i culturals molt diversos de més de 80 nacionalitats de tot el món cursen la seva formació de màster o postgrau a Elisava. Volem propiciar connexions i xarxes entre els alumnes més enllà del context de cada màster per fomentar l’intercanvi de coneixement mitjançant projectes molt diversos: organitzem workshops interdisciplinars i conferències; projectes transdisciplinars amb estudiants de diversos màsters; col·laboracions amb empreses, institucions i ONG…

Workshops interdisciplinaris Col·laboracions amb empreses, institucions i ONG Elisava Masters’ Talks i conferències Elisava Alumni

Beques de màster

Vols estudiar el Màster Universitari en Investigació Aplicada en Disseny a Elisava? En aquest apartat podràs consultar tota la informació sobre la convocatòria anual de beques, que reconeixen, premien i difonen el talent i l’excel·lència del futur alumnat de màster.

Beques Màsters Elisava