master-design-digital-experimentation-1 Google Home, Anton & Irene

Màster en Disseny per a l’Experimentació Digital

Com es pot utilitzar la investigació lúdica per crear productes i serveis innovadors, socialment responsables i amb un impacte positiu? El Màster en Disseny per a l’Experimentació Digital s’enfoca en el disseny especulatiu, explorant els límits del disseny i la innovació digital amb una mirada a les necessitats futures i la cultura d’internet.

Inscriu-te

Benvinguda

En el món actual, on allò digital i la vida quotidiana estan profundament entrellaçats, és essencial repensar els enfocaments de disseny. El Màster en Disseny per a l’Experimentació Digital, dirigit per experts en el sector, s’embarca en la missió d’ampliar els límits del disseny a través de mètodes d’investigació lúdics. Aquests mètodes generen preguntes que condueixen a solucions de disseny especulatives, qüestionant i ampliant la nostra comprensió dels àmbits digitals. Aquest programa reconeix les necessitats canviants d’una audiència diversa, amb l’objectiu de no sol acomplir amb els estàndards digitals existents, sinó també d’establir noves fites en la creativitat i la inclusió del disseny. Celebrem l’experimentació digital i volem crear dissenys que s’aventurin més enllà de les normes convencionals, creant experiències digitals que ressonin a nivell mundial.

Donem la benvinguda a estudiants de tot el món, generant un crisol d’artistes, dissenyadors, pioners digitals i pensadors, tots impulsats per l’objectiu de redefinir el disseny digital a través de resultats especulatius. Com a estudiant del màster, tindràs accés a una xarxa global de professionals i líders en disseny digital, fomentant el compromís i la contribució a pràctiques digitals d’avantguarda. El nostre programa està dedicat a desenvolupar persones amb una profunda comprensió conceptual i les habilitats tècniques necessàries per a prosperar en el món multifacètic de l’art i la cultura digital. Et convertiràs en futur/a innovadora i creador/a de tendències en disseny digital. Entre els temes que profunditzem es troben la cultura d’Internet, l’ètica digital i l’ètica del disseny, l’accessibilitat digital, la privacitat i la protecció de dades, la codificació creativa, tot a través de la lent de la investigació lúdica i el disseny especulatiu.

Requisits d’accés i admissió: Estudiants llicenciats en UI/UX o disseny digital. Professionals amb experiència en el camp de l’art multimèdia, disseny digital, desenvolupament front-end i interès en la cultura i l’art digital i Internet contemporani.

A Elisava tenim molts altres programes de màster i postgrau, troba el màster en disseny més adequat per a tu.

Programa del Màster en Disseny per a Experimentació Digital

1 Trimestre 1: Setembre – Desembre

1.1 Playful Research

Dins del mòdul d’un any de durada, Playful Research, part integral del programa, participaràs en debats setmanals i treball col·laboratiu amb professorat i experts convidats per explorar conceptes innovadors de disseny centrats en l’ètica, l’accessibilitat, l’atenció i la privadesa. El grup seguirà un cronograma rigorós i publicarà articles de recerca trimestrals sobre solucions de disseny especulatives que subratllen el nostre impuls per anar més enllà del pensament de disseny convencional. Aquest esforç no només ajuda a seleccionar un tema per al Treball Fi de Màster, sinó que també inclou discussions grupals, activitats experimentals i exercicis col·laboratius al llarg de tres trimestres. L’objectiu és millorar les habilitats pràctiques en recerca, anàlisi i intercanvi de coneixements, superant els límits de l’aprenentatge acadèmic tradicional per al projecte final, que combina coneixements teòrics amb aplicacions pràctiques al panorama del disseny digital.

1.2 Playful Experimentation

Aquest mòdul us submergirà en una exploració pràctica de diversos mitjans en múltiples disciplines del disseny. Guiat per experts de diversos camps del disseny, el mòdul emfatitza l’experimentació pràctica per garantir que la nostra recerca es basi en aplicacions del món real i en innovació interdisciplinària. Aquest enfocament no només millora la rellevància i el potencial impacte del nostre treball, sinó que també fomenta una comprensió holística del disseny. En participar en la pràctica multidisciplinària del joc, abordaràs els desafiaments del disseny de manera creativa i ètica, enriquint les eines professionals i ampliant les perspectives de disseny per incloure una rica gamma de tècniques i metodologies.

1.3 Digital x Ethics

En aquest mòdul, indagarem en un aspecte vital del disseny digital que sol passar desapercebut: l’ètica digital. A diferència d’àmbits com la psicologia, la medicina, el dret o els mitjans de comunicació, el disseny digital manca un codi ètic universal. Abordarem aquest buit frontalment. Mitjançant classes, tutorials, debats i tallers dirigits per especialistes, exploraràs els rols i implicacions de les tecnologies web a diversos sectors. El currículum se centra a entendre el biaix del disseny digital i la IA, identificant patrons enganyosos i fent una distinció entre la persuasió i la coacció al disseny digital. Animem l’alumnat per pensar creativament i crítica, arribant a solucions de disseny que tractin situacions reals efectivament.

1.4 Creative Coding

El mòdul de Creative Coding, que durarà tot el curs, és una pedra angular del nostre pla d’estudis, us capacitarà per entendre la programació com una eina dinàmica per a l’experimentació creativa. A través de projectes pràctics que utilitzen tecnologies com Processing, HTML, CMS i Hugo, emprendràs projectes per a desenvolupar perspectives de disseny úniques, interactuant de manera crítica amb eines i plataformes digitals. Projectes com, per exemple, “128kb Challenge” proven la codificació creativa dins d’estrictes limitacions, “Archives of Anything” impliquen la creació de repositoris d’idees digitals i “Downgrade Diaries” se centren en la creació d’artefactes digitals per qüestionar l’excés de indulgència digital. Aquest programa integral inclou sessions col·laboratives setmanals amb experts, emfatitzant l’ètica, l’accessibilitat i el benestar digital. A través de discussions grupals, tasques experimentals i projectes conjunts, perfeccionaràs les teves habilitats analítiques i de programació, preparant-te per a un projecte final que fusiona coneixements teòrics amb aplicacions pràctiques.

2 Trimestre 2: Gener – Març

2.1 Digital x Privacy

En aquest mòdul, s’indagarà en la qüestió crucial de la privacitat digital en el disseny digital, aprenent a assolir un equilibri entre la innovació i la protecció de dades de l’usuari. La privacitat digital és un concepte matisat i complex, sobretot per als dissenyadors digitals, que s’han d’obrir camí en els aspectes legals, ètics i pràctics de les dades personals. El currículum tracta diverses facetes, incloses les consideracions legals i de regulació, la complexitat de la recol·lecció, la utilització i reutilització de dades, així com el cost associat a la manutenció de la privacitat. S’exploraran diverses perspectives sobre la definició de privacitat digital i entendre la tensió en curs entre les lleis de privacitat i els avenços tecnològics. Aquesta aproximació comprensiva pretén proveir a l’alumnat amb un profund coneixement de les qüestions de privacitat, preparant-lo per dissenyar de manera responsable en un món cada cop més conduït per les dades.

2.2 Digital x Accessibility

Aquest mòdul se centrarà a desenvolupar dissenys inclusius que serveixin a l’usuari en un ampli espectre de necessitats, assegurant experiències digitals que siguin universalment accessibles. El currículum posa èmfasi en el concepte que l’accessibilitat digital equival a la usabilitat dels individus que interactuen amb el producte de manera diferent, ja sigui per una discapacitat visual, mobilitat reduïda, dificultats d’aprenentatge, o diversos nivells d’alfabetització digital. Els temes clau inclouen prioritzar ‘Accessibility First’ al disseny, profunditzar el coneixement de l’alfabetització digital i facilitar l’aprenentatge d’UX. Aquesta aproximació pretén dotar-te amb habilitats per considerar i implementar l’accessibilitat digital de manera efectiva des d’un principi, creant dissenys que siguin funcionals, inclusius i empàtics per les circumstàncies diverses dels usuaris.

3 Trimestre 3: Abril – Juny

3.1 Digital x Attention

En aquest mòdul, s’exploraran les dinàmiques d’atenció de l’usuari en interfícies digitals, centrant-se a crear dissenys interessants i alhora responsables. Amb el repte en augment dels dispositius que captiven i sovint disminueixen la nostra capacitat de concentració, el mòdul tracta sobre la importància de dissenyar per al tipus adequat d’atenció. Entre els temes que es tracten s’inclou el disseny per a atenció passiva, l’impacte dels dispositius intel·ligents i el concepte de ‘Lovable Data’. Aquestes àrees et guiaran per entendre com confeccionar interfícies digitals que cridin l’atenció de l’usuari de manera ètica i efectiva, contrarestant la tendència de dispositius que s’apropien de la nostra concentració. Aquest mòdul ofereix una barreja d’estratègies pràctiques de disseny i una profunda comprensió de com captar l’usuari al terreny digital.

3.2 Digital x Mindful Interactions

Aquest mòdul aprofundeix en el disseny conscient en entorns digitals, emfatitzant la creació d’interfícies i interaccions que milloren la consciència, l’enfocament i la participació reflexiva. Els temes clau inclouen el disseny intencional per evitar la sobrecàrrega dinformació, prioritzar les notificacions conscients i crear entorns que prioritzin el benestar físic i mental. L’objectiu és fomentar un equilibri harmoniós entre l’ús de la tecnologia i la salut de l’usuari guiant els hàbits digitals cap a un compromís conscient. En comprendre els efectes de la tecnologia en el benestar, aprendràs a crear productes digitals que respectin i promoguin la salut, un disseny conscient en un món impulsat per la tecnologia.

3.3 Final Project

Durant el programa del màster, l’alumnat participarà en seminaris bimensuals per debatre sobre els projectes en curs, compartir idees, progrés i prototips. Es desenvoluparan projectes individuals al llarg de l’any, presentant i rebent feedback al final del primer i segon trimestre. El procés culminarà en una última presentació al final del Trimestre 3, on els i les estudiants exposaran els seus projectes finals. Aquests projectes, sovint experimentals i artístics, reflecteixen les habilitats i el coneixement adquirit durant el programa en disseny i cultura digitals. Durant procés, la directora i els professors del màster els guiaran i tutoritzaran amb l’ajut de reunions regulars i consultes individuals. Aquesta estructura no només promou un desenvolupament continu, sinó que també garanteix que els projectes finals siguin tant innovadors com fonamentats en els ensenyaments del programa.


Més enllà del disseny digital

El Màster en Disseny per a Experimentació Digital convida l’alumnat a repensar el seu paper com a dissenyadors a la nostra digitalitzada societat. Es tracta d’entendre que trencar les convencions del disseny hauria de ser una decisió deliberada i informada, basada en un profund coneixement de les normes i necessitats de l’audiència. Aquest programa es compromet a animar-te a crear productes i serveis digitals que ressonin amb els usuaris, beneficiant els individus, societats i el medi ambient.

Els i les estudiants d’aquest programa es convertiran en dissenyadors qualificats i ciutadans responsables, aprenent a innovar amb el disseny digital mitjançant l’experimentació amb nous estils i tècniques. Aspiraran a transformar el panorama del disseny digital, creant experiències d’usuari úniques i amb impacte mai vistes. El programa aborda preguntes crucials: Com influencien els productes digitals en els nostres processos socials, mentals i emocionals? Com pot incrementar l’efectivitat dels productes i serveis digitals distanciant-nos de les convencions tradicionals del disseny, i quan haurien de desviar-se els dissenyadors d’aquestes normes? Com poden els principis de l’experimentació en el disseny digital aplicar-se a la creació de productes i serveis que són tècnicament innovadors, socialment responsables i amb un impacte positiu?

Visualitzant un món millor mitjançant el disseny, la investigació i les noves tecnologies, el programa pretén inspirar-te per proposar empreses innovadores, concebre nous sistemes, desenvolupar productes nous i dissenyar realitats transformatives. El currículum barreja l’art del disseny amb l’impacte social, tractant el disseny com un acte polifacètic i influent socialment i política. Se t’animarà a fer-te camí per les complexitats de la innovació digital, entenent les seves àmplies implicacions i el seu potencial per a un canvi transformatiu.


L’experiència
Vols saber-ne més sobre l’Escola de Màsters?

Cada curs, estudiants amb perfils professionals i culturals molt diversos de més de 80 nacionalitats de tot el món cursen la seva formació de màster o postgrau a Elisava. Volem propiciar connexions i xarxes entre els alumnes més enllà del context de cada màster per fomentar l’intercanvi de coneixement mitjançant projectes molt diversos: organitzem workshops interdisciplinars i conferències; projectes transdisciplinars amb estudiants de diversos màsters; col·laboracions amb empreses, institucions i ONG…

Workshops interdisciplinaris Col·laboracions amb empreses, institucions i ONG Elisava Masters’ Talks i conferències Elisava Alumni
Beques de màster

Vols estudiar el Màster en Disseny per a Experimentació Digital a Elisava? En aquest apartat podràs consultar tota la informació sobre la convocatòria anual de beques, que reconeixen, premien i difonen el talent i l’excel·lència del futur alumnat de màster.

Beques Màsters Elisava