Elisava Bricabric, Christopher Pierce

Màster en Gestió Avançada del Disseny, Estratègia i Emprenedoria

Amb aquest màster obtindràs el coneixement, habilitats i eines per emprendre en entorns d’alta complexitat i incertesa.

Inscriu-te

Presentació

Vivim en una era de canvi permanent. Avui dia, la competitivitat significa tenir l’habilitat d’adaptar-se o reinventar-se abans de convertir-se en obsolet.

Aquest nou context requereix un nou tipus de professionals que sàpiguen combinar disseny i management de manera intel·ligent. Persones preparades per identificar oportunitats i transformar-les en solucions desitjables, factibles i viables en el moment oportú.

El Màster en Gestió Avançada del Disseny, Estratègia i Emprenedoria et proporcionarà els coneixements, habilitats i eines per ser un solucionador de problemes, capaç de dissenyar i implementar iniciatives innovadores i liderar el canvi en entorns complexos. Seràs capaç d’identificar, descobrir, dissenyar i implementar respostes rellevants als canvis de manera eficient, àgil i responsable.

Requisits d’accés i admissió: Grau universitari oficial de grau o equivalent. Alt nivell d’anglès en expressió oral, expressió escrita i comprensió lectora.


Objectius

  • Formar persones emprenedores resilients capaces de liderar el canvi responsable en ambients incerts, complexos i accelerats.
  • Desenvolupar pensament crític i habilitats resolutives per navegar en la incertesa i desenvolupar estratègies empresarials coherents.
  • Entendre com aplicar metodologies de gestió del disseny als nostres reptes empresarials i socials com un enfocament emprenedor i creatiu.
  • Aportar les eines, habilitats i coneixement necessaris per transformar problemes rellevants en solucions que afegeixin valor als clients/usuaris, empresa i societat.
  • Dissenyar, validar i implementar solucions atractives, factibles i viables integrades en models de negoci sostenibles.
  • Desenvolupar habilitats de gestió d’equips i persones per realitzar projectes amb un alt nivell de risc i d’incertesa.

Highlights

Programa del Màster en Gestió Avançada del Disseny, Estratègia i Emprenedoria

1 Descobriment

Eines i metodologies per comprendre com està canviant el mercat i identificar noves oportunitats.

2 Conceptualització

Eines creatives i metodologies de disseny per generar idees/conceptes i enfrontar-se als diferents reptes.

3 Disseny del model de negoci

Comprendre com construir models de negoci viables i escalables.

4 Validació a través de l’experimentació 

Validar o invalidar la hipòtesi per prendre les decisions correctes mentre reduïm el risc i la incertesa. Experimentem per validar la conveniència i viabilitat de projectes.

5 Comercialització “go to market”

Entendre com escalar i comercialitzar la proposta en el mercat. Habilitats financeres essencials per convèncer els inversors potencials per obtenir el finançament  necessari.

6 Business case

scriure un cas de negoci “business case” i presentar-lo de manera correcta per guanyar-se el suport d’inversors, junta o comitè de direcció.

Si vols saber més sobre el Màster en Gestió Avançada del Disseny, Estratègia i Emprenedoria pots descarregar-te el pdf:

Vols saber-ne més sobre l’Escola de Màsters?

Cada curs, estudiants amb perfils professionals i culturals molt diversos de més de 80 nacionalitats de tot el món cursen la seva formació de màster o postgrau a Elisava. Volem propiciar connexions i xarxes entre els alumnes més enllà del context de cada màster per fomentar l’intercanvi de coneixement mitjançant projectes molt diversos: organitzem workshops interdisciplinars i conferències; projectes transdisciplinars amb estudiants de diversos màsters; col·laboracions amb empreses, institucions i ONG…

Workshops interdisciplinaris Col·laboracions amb empreses, institucions i ONG Elisava Masters’ Talks i conferències Elisava Alumni

Beques de màster

Vols estudiar el Màster en Gestió Avançada del Disseny, Estratègia i Emprenedoria a Elisava? En aquest apartat podràs consultar tota la informació sobre la convocatòria anual de beques, que reconeixen, premien i difonen el talent i l’excel·lència del futur alumnat de màster.

Beques Màsters Elisava