master-disseny-futurs-emergents-01 Designing Realities, César Rodríguez

Màster en Disseny per a Futurs Emergents

El món del futur encara està per imaginar i dissenyar. Donar forma a les societats, les indústries i els comportaments és una tasca a què s’han d’enfrontar els professionals capaços de combinar diferents disciplines, per convertir-se en agents del canvi i adaptació.

Inscriu-te

Benvinguda

El programa del Màster en Disseny per a Futurs Emergents se centra en el disseny d’intervencions en productes, plataformes i desplegaments per produir nous futurs emergents.

Volem ajudar-te a portar el disseny un pas més enllà, convertint les idees innovadores en grans solucions. Combinant l’alta tecnologia, la innovació, el pensament i la creativitat per al futur, professionals del disseny, sociologia, economia, antropologia, emprenedoria tecnològica i informàtica et proporcionaran una visió estratègica i les eines per a convertir-te en agent de canvi en múltiples entorns professionals.

Requisits d’admissió: Títol de grau, diplomatura o estudis superiors oficials i carta de motivació.

master-disseny-futurs-emergents-07

Explorem els futurs emergents

T’animarem a treballar en múltiples escales per dissenyar i provar intervencions al món real en un viatge exploratori per comprendre i criticar el paper de les tecnologies disruptives en la transformació de les nostres societats actuals. Un apropament a la fabricació digital, el blockchain, la biologia sintètica o la intel·ligència artificial, entre d’altres, et portarà a desenvolupar un perfil híbrid, barrejant diversos conjunts d’habilitats (tècniques i humanes). Volem ajudar-te a concebre i produir idees impactants per transformar el món i:

  • Generar una nova generació de professionals “agents de canvi” en camps transdisciplinars que combinin alta tecnologia, coneixements digitals i estratègies de disseny sostenible.
  • Formar professionals en noves formes creatives de fer servir les tecnologies disruptives per transformar la indústria.
  • Preparar professionals per desafiar el model productiu actual a través dels avenços tecnològics emergents (fabricació digital, biologia sintètica, intel·ligència artificial, blockchain, etc.) i solucions d’economia circular.
  • Capacitar professionals en el desenvolupament de projectes amb preocupacions socials, mediambientals i tecnològiques.

Com ho fem

Aquest màster es basa en l’aprenentatge pràctic i en projectes. Transformàras les teves grans idees en estratègies de disseny, prototips i intervencions que es posaran a prova al món real, a Barcelona, però que estaran connectades globalment amb altres ciutats.

Aprofundirem en:

  • Instrumentació. Aprendre un conjunt modular d’habilitats i eines maker i com aquestes poden ser utilitzades en el procés de disseny (traduir les idees en prototips i els prototips en productes). Les habilitats inclouen codificació, fabricació digital, disseny de maquinària, biologia sintètica i pensament computacional.
  • Exploració. Estar exposats a un conjunt de tecnologies i fenòmens socioculturals que poden alterar la nostra comprensió actual de la societat, la indústria i l’economia.
  • Reflexió. Participar en sessions de reflexió individuals i de grup per desenvolupar la identitat pròpia i el conjunt d’habilitats, coneixements i actitud com a professional del disseny.
  • Aplicació. Crear respostes de disseny per explorar la curiositat a través de la innovació. La creació de prototips actuarà com a generador de coneixement i l’experimentació serà crucial per a la resolució de problemes.

El Màster en Disseny per a Futurs Emergents s’organitza en tres trimestres: octubre-desembre, gener-març i abril-juny. Cada trimestre inclou estudis de disseny, seminaris i classes magistrals experts. El màster també ofereix un viatge de recerca. Els viatges anteriors han estat a Shenzhen (Xina) i a Cuba.

master-disseny-futurs-emergents-07
Programa del Màster en Disseny per a Futurs Emergents
1 Primer curs

1.1 Sessions d’Estudi de Disseny que se centren en l’experimentació al món real i el desenvolupament socio-tècnic. Desenvoluparàs habilitats tècniques, estètiques i conceptuals treballant en escenaris reals.

1.2 Seminaris. Experts internacionals en disseny i tecnologies emergents (futurs especulatius, futurologia i disseny especulatiu) participaran com a professors convidats al llarg de l’any acadèmic.

1.3 La Fab Academy ofereix formació avançada i pràctica en fabricació digital i accés a eines i recursos tecnològics. Està dirigida per Neil Gershenfeld, del Centre de Bits i Àtoms del MIT, i es basa en el curs de prototipat ràpid del MIT, MAS 863: How to Make (Almost) Anything.

2 Segon curs

El segon any està dedicat a aprofundir en la nostra formació prèvia i desenvolupar el Treball Fi de Màster. Continuarem amb les agendes de recerca i innovació utilitzant un enfocament multiescalar, experimental i realista i convertint els projectes finals en plataformes vives per a la recerca acadèmica, el desenvolupament empresarial o l’impacte directe a les comunitats de codi obert.

Tenim tres tipus de projectes de tesi, relacionats amb cada trimestre del programa, i cadascun amb els seus objectius específics:

2.1 Posada en pràctica: tutories realitzades amb els directors del màster, directors del taller d’estudi i experts/es per reforçar la capacitat d’articular projectes dinnovació en el món real incorporant els coneixements adquirits.

2.2 Validació: desenvolupament d’una sèrie d’estratègies durant la realització del Treball Final de Màster per a la seva avaluació econòmica, ambiental, social i comunicativa.

2.3 Difusió: desenvolupament de les estratègies de comunicació (en mitjans tradicionals i innovadors: àmbit digital, imprès o performatiu) i accions de difusió a nivell acadèmic.

3 Programa de Residències

El programa també ofereix una residència de 9 mesos treballant en un projecte de recerca de primer nivell al Fab Lab Barcelona, IAAC i Elisava. Et convertiràs en un/a investigador/a júnior de ple dret a la institució d’acollida, treballant colze a colze amb els equips del projecte i amb la guia d’un mentor/a de recerca.

*L’oferta del Programa de Residències i els projectes ofertats es revisen anualment.

Si vols saber més sobre el Màster en Disseny per a Futurs Emergents pots descarregar-te el pdf o consultar la web del màster:

Partners i projectes

A continuació, alguns dels projectes ofertats en edicions anteriors per al programa de residències i alguns dels partners del programa:

Vols saber-ne més sobre l’Escola de Màsters?

Cada curs, estudiants amb perfils professionals i culturals molt diversos de més de 80 nacionalitats de tot el món cursen la seva formació de màster o postgrau a Elisava. Volem propiciar connexions i xarxes entre els alumnes més enllà del context de cada màster per fomentar l’intercanvi de coneixement mitjançant projectes molt diversos: organitzem workshops interdisciplinars i conferències; projectes transdisciplinars amb estudiants de diversos màsters; col·laboracions amb empreses, institucions i ONG…

Workshops interdisciplinaris Col·laboracions amb empreses, institucions i ONG Elisava Masters’ Talks i conferències Elisava Alumni

Beques de màster

Vols estudiar el Màster en Il·lustració i Còmic a Elisava? En aquest apartat podràs consultar tota la informació sobre la convocatòria anual de beques, que reconeixen, premien i difonen el talent i l’excel·lència del futur alumnat de màster.

Beques Màsters Elisava