master-diseno-desarrollo-producto-01 Amaia, Jorge González, Elena González, Javier Martínez, Tania Bonilla, Carlos Casal, Maitena Pemán

Màster en Disseny i Desenvolupament de Producte

Dissenya, modela, representa i produeix productes innovadors. Al Màster en Disseny de Producte realitzaràs projectes integrals de disseny de producte: des de la fase conceptual fins al desenvolupament tècnic en projectes reals amb empreses.

Inscriu-te

Presentació

Com seran els productes del futur? Descobreix les eines i adquireix les habilitats necessàries per modelar, representar i simular el comportament d’un producte centrat en l’usuari, i selecciona el material i el procés de fabricació més adequats.

Al Màster en Disseny i Desenvolupament de Producte aprendràs a representar els conceptes inicials i a desenvolupar productes tècnicament, passant per les diverses fases dels processos de disseny i enginyeria de producte. Coneixeràs les tendències actuals del disseny de producte i els agents que intervenen en tot el procés.

Un dels punts clau d’aquest màster és la col·laboració amb empreses en la realització de projectes amb casos reals, en què dissenyaràs i desenvoluparàs productes innovadors per aportar una solució òptima al brífing plantejat per la companyia.

Algunes de les empreses amb què col·laborem són: Play, Hewlett Packard, Cosmic, Roca Sanitario, Santa & Cole, Simon, Figueras, Valira, Lamp Lighting, Educa Borras, Laken, El Naturalista, Teck-Rock, Zobele Group, Esportiva Aksa, Pando, IMC Toys, Taurus, Solac, Crevin, Signes, Fujifilm, Cata Electrodomésticos, Madel, Signes, Pujadas, Total Care, Cestisa, BioSystems i Vibia, entre d’altres.

Aquest màster està adreçat a professionals de diversos sectors, especialment de l’àmbit del disseny i de l’enginyeria de producte. Els estudiants que cursen aquest màster tenen inclinació cap a les habilitats artístiques, com ara el dibuix o la composició, curiositat per aprendre noves maneres de crear productes i capacitat d’anàlisi per investigar.

Requisits d’accés i admissió: Títol universitari oficial de grau o equivalent en disseny o enginyeria de disseny industrial.

Elisava compta amb una àmplia oferta de programes de màster i postgrau. Descobreix el màster en disseny que estàs buscant.


Objectius

  • Potenciar la fase inicial del procés de disseny amb tècniques de creativitat, recursos de disseny centrat en l’usuari i aplicacions de disseny experimental.
  • Conèixer la situació actual del disseny de producte, a través de les experiències de dissenyadors d’agències i estudis més rellevants del sector.
  • Aplicar les habilitats i els coneixements adquirits mitjançant la realització de projectes reals amb empreses.
  • Conèixer les darreres tecnologies de la indústria i els diversos materials que ofereix el mercat.
  • Estudiar els processos d’un projecte de desenvolupament de producte i les diferents opcions d’industrialització dels projectes d’empresa.
  • Dominar diferents eines de CAD (Computer Aided Design)/CAE (Computer Aided Engineering) que permeten representar, visualitzar i simular el comportament d’un producte.
  • Gestionar projectes, protegir i registrar dissenys, així com presentar el resultat final davant del públic.

Highlights

Programa del Màster en Disseny i Desenvolupament de Producte

1 Mòdul concepte

Aprèn a crear un disseny basat en les persones, visita el Museu del Disseny i treballa en un taller, així com en projectes reals de conceptualització.

1.1 Producte. Experiència. Servei
1.2 Mapa del disseny
1.3 Taller: materials dinàmics
1.4 Projecte empresa

2 Mòdul de representació

Coneix les eines digitals per comunicar idees creatives en el món virtual i tècniques de dibuix a mà alçada, crea maquetes de treball i aprèn a fer presentacions amb recursos de disseny gràfic per a la composició de memòries, plafons i projeccions.

2.1 Expressió digital
2.2 Dibuix (sketching)
2.3 Models
2.4 Forma de presentar

3 Mòdul de gestió

Descobreix com dirigir un procés de disseny, i coneix la figura del gestor de disseny, les maneres de protegir les teves creacions i els recursos que pots emprar en les teves presentacions en públic.

3.1 Gestió del disseny
3.2 Protecció del disseny
3.3 Recursos de comunicació

4 Tecnologies CAD/CAE

Explora les possibilitats per modelar productes en 3D mitjançant tècniques CAD avançades i aprèn a simular estructures de peces sòlides amb les eines de CAE.

4.1 CAD: disseny de sòlids, conjunts i mecanismes
4.2 CAE: simulació estructural i tèrmica

5 Materials i processos de fabricació

Analitza i selecciona diferents tipus de materials mecànics, tèrmics, elèctrics, òptics, etc., i treballa en les aplicacions actuals de ceràmiques tècniques, metalls i materials compostos, polimèrics i adaptatius, així com de materials intel·ligents.

5.1 Selecció de materials
5.2 Transformació i disseny de peces de plàstic i de metall

6 Projectes amb empreses

Desenvolupa un procés de disseny de producte a partir del brífing d’una empresa real. Analitza les necessitats de la companyia, coneix la importància del contrabrífing, selecciona solucions tècniques i presenta el projecte a l’empresa.

7 Treball Fi de Màster

El treball de fi de màster consisteix en un projecte de recerca en disseny de producte.

7.1 Taller conceptual
7.2 Projecte de recerca en disseny de producte
7.3 Conferències

Si vols saber més sobre el Màster en Disseny i Desenvolupament de Producte pots descarregar-te el pdf o consultar el web del màster:

Vols saber-ne més sobre l’Escola de Màsters?

Cada curs, estudiants amb perfils professionals i culturals molt diversos de més de 80 nacionalitats de tot el món cursen la seva formació de màster o postgrau a Elisava. Volem propiciar connexions i xarxes entre els alumnes més enllà del context de cada màster per fomentar l’intercanvi de coneixement mitjançant projectes molt diversos: organitzem workshops interdisciplinars i conferències; projectes transdisciplinars amb estudiants de diversos màsters; col·laboracions amb empreses, institucions i ONG…

Workshops interdisciplinaris Col·laboracions amb empreses, institucions i ONG Elisava Masters’ Talks i conferències Elisava Alumni

Beques de màster

Vols estudiar el Màster en Disseny i Desenvolupament de Producte a Elisava? En aquest apartat podràs consultar tota la informació sobre la convocatòria anual de beques, que reconeixen, premien i difonen el talent i l’excel·lència del futur alumnat de màster.

Beques Màsters Elisava