master-diseno-mobiliario-01 Colmena, Agustín Martínez

Màster en Disseny de Mobiliari

Descobreix la realitat del disseny de mobles i la producció d’objectes d’avantguarda. Amb el Màster en Disseny de Mobiliari podràs dissenyar mobles que resolen les necessitats d’entorns domèstics, empresarials i espais públics, treballant amb materials nous i les últimes tecnologies.

Inscriu-te

Presentació

L’ofici de dissenyador o dissenyadora de mobiliari presenta unes particularitats molt concretes. El disseny de mobles exigeix el coneixement d’un llenguatge i unes referències pròpies, així com d’un codi que ens permeti comunicar usos i actituds. És necessari dissenyar i produir de manera eficaç els objectes que configuren les relacions en el nostre entorn domèstic o de treball. La immersió en la realitat present i passada del disseny de mobles ens obre les portes a la innovació en un sector referent en la producció d’objectes d’avantgurda, amb modes i tendències pròpies.

El Màster en Disseny de Mobiliari aborda el disseny d’aquests productes per a dos àmbits, l’hàbitat i el contract, de manera que obtindràs una visió integral del sector. En la part de l’hàbitat, abordaràs l’equipament per a l’espai domèstic i, en la de contract, el mobiliari específic per a instal·lacions, empreses, col·lectivitats i elements urbans. Durant el màster realitzaràs pràctiques professionals de disseny de mobles i obtindràs una formació estratègia adaptada a les necessitats reals, presents i futures del sector.

El perfil d’estudiants d’aquest màster és de professionals de l’àmbit del disseny de producte o de l’espai interior, l’arquitectura, o enginyeria de producte que vulguin orientar-se al sector del mobiliari.

Requisits d’accés i admissió: Estudiants amb graus en Disseny de Producte, Disseny d’Interiors, Enginyeries, Arquitectura o Belles Arts. Es requereix el domini de programes i eines bàsiques de disseny i comunicació, així com coneixements de software 2D o 3D.

A Elisava pots cursar màsters i postgraus de diferents graus d’especialització en els que es combinen coneixements teòrics, reflexió, experimentació i projectes pràctics. Troba el màster en disseny que estàs buscant.

On estudiar disseny de mobles?

Elisava és una de les escoles universitàries de disseny i enginyeria més reconegudes a escala nacional i internacional. El nostre particular sistema d’ensenyament, basat en el coneixement interdisciplinari i en la pràctica de projectes reals, fa possible la formació de professionals adaptats a les necessitats reals, presents i futures, que emergeixen del sector. Per això, la nostra escola és el lloc ideal on estudiar disseny de mobles.

Estudiar disseny de mobles a Barcelona

Estudiar disseny de mobles a una ciutat com Barcelona representa una oportunitat única d’endinsar-se en l’estudi d’aquesta disciplina en un marc inigualable. La ciutat és avui dia un important motor econòmic, en el que conviuen importants organitzacions, entitats i empreses líders en el cap del disseny i la innovació. Establir les sinergies necessàries per assegurar el contacte constant i la col·laboració en tota mena de projectes amb aquests agents és un dels nostres principals objectius.

Estudiar disseny de mobiliari a Barcelona és una clara aposta de present i de futur, ja que actualment el mercat laboral reclama professionals especialitzats que aportin una visió curiosa, creativa i estratègica del disseny de mobles.

Per això, si ets una persona curiosa, creativa i resolutiva, un màster en disseny de mobles és la formació acadèmica de postgrau que estàs buscant.


Objectius

  • Conèixer la feina de les oficines tècniques i avaluar les necessitats específiques d’un client.
  • Incorporar tècniques i metodologies que uneixin els aspectes conceptuals i constructius.
  • Identificar objectes o solucions innovadores en el disseny de mobiliari.
  • Tenir un coneixement avançat del sector i dels fabricants i dissenyadors de referència, així com de les línies o tendències actuals, i anticipar els escenaris i usos del futur.
  • Conèixer i dominar el llenguatge formal específic del sector.
  • Determinar els materials, solucions tècniques i els processos, i aportar solucions viables i realistes.
  • Aprendre a través d’una perspectiva del moble de mercat industrial i del moble a mida.

Highlights

Programa del Màster en Disseny de Mobiliari

1 El moble i l’espai de treball

1. 1 Tipologies, àrees de treball i de representació
1.2 El sentit simbòlic del moble en l’espai de treball, espais d’espera i recepcions
1.3 Cadires tècniques, la indústria auxiliar, materials i tècniques de fabricació, ergonomia del seient, els sistemes per taules de treball i d’arxiu

2 El moble i l’espai per a restauració, allotjament i residencial

2.1 Tipologies, àrees de recepció i acollida, l’equipament a mida
2.2 El moble a hotels i espais residencials: usos i tipologies adaptades de l’entorn domèstic
2.3 El teixit tècnic al contract

3 El moble i l’espai urbà

3.1 Tipologies, materials i manteniment
3.2 El projecte a mida
3.3 El moble com a organitzador de l’espai públic, elements singulars

4 El moble als nous espais públics polivalents

4.1 Il·luminació
4.2 Materials i tecnologies
4.3 Sostenibilitat i ecodisseny

5 Introducció històrica del moble com a motor d’innovació

5.1 Introducció històrica del moble estructurada a partir dels diferents perfils professionals
5.2 Introducció tipològica: treball d’investigació

6 El moble domèstic

6.1 Fires sectorials a Europa
6.2 Les tendències al món del moble i nous canals de venda i distribució
6.3 Visita a showrooms, xerrades amb industrials i dissenyadors de mobiliari

7 El moble a mida

7.1 Com es desenvolupa un moble a mida, limitacions i oportunitats
7.2 El moble d’edició limitada

8 Criteris constructius, materials i tecnologies

8.1 Els taulons
8.2 Altres materials
8.3 Les indústries auxiliars
8.4 El disseny de mobles entapissats, el moble entapissat injectat, la indústria auxiliar en tapisseria

Si vols saber més sobre el Màster en Disseny de Mobiliari pots descarregar-te el pdf:

Vols saber-ne més sobre l’Escola de Màsters?

Cada curs, estudiants amb perfils professionals i culturals molt diversos de més de 80 nacionalitats de tot el món cursen la seva formació de màster o postgrau a Elisava. Volem propiciar connexions i xarxes entre els alumnes més enllà del context de cada màster per fomentar l’intercanvi de coneixement mitjançant projectes molt diversos: organitzem workshops interdisciplinars i conferències; projectes transdisciplinars amb estudiants de diversos màsters; col·laboracions amb empreses, institucions i ONG…

Workshops interdisciplinaris Col·laboracions amb empreses, institucions i ONG Elisava Masters’ Talks i conferències Elisava Alumni

Beques de màster

Vols estudiar el Màster en Disseny de Mobiliari a Elisava? En aquest apartat podràs consultar tota la informació sobre la convocatòria anual de beques, que reconeixen, premien i difonen el talent i l’excel·lència del futur alumnat de màster.

Beques Màsters Elisava