master-critical-design-research-01 Cohabitation Dome, Takk. Frac Centre Feminist Architecture Biennale

Màster en Disseny Crític

Com podria la imaginació subversiva ser un detonant per a transformar la crisi actual ambiental, política i cultural cap a futurs desitjables? Aquest programa de màster explora la instrumentalització del disseny crític en la generació d’impacte dins de contextos espacials específics.

Inscriu-te

Benvinguda

En un moment de la història amb reptes globals com la crisi climàtica, una polarització política extrema, conflictes bèl·lics o una creixent disparitat social, un disseny crític que ajudi a crear futurs esperançadors sembla més necessari que mai. Aquest màster instrumentalitza el pensament crític per promoure un canvi a la nostra societat, a les nostres ciutats i al medi ambient.

El disseny crític va sorgir a la dècada dels 60, quan arquitectes i dissenyadors industrials italians van començar a dissociar la seva obra de la lògica del mercat, i la van entrellaçar amb idees polítiques que confrontaven els reptes de l’època. Aquest lleuger gir d’interessos va transformar la figura del dissenyador/ai arquitecte/a en algú que participa en els debats intel·lectuals i polítics des de la seva pròpia pràctica, ampliant-ne l’abast i generant un impacte al món.

Durant un any acadèmic, aquest programa de màster combina l’estudi teòric, la formació i la recerca i el treball pràctic dirigit per arquitectes/es, pensadors/es, artistes, activistes, comissaris/es i editors/es internacionals. El programa explora la història, els debats actuals i ofereix una visió de les pràctiques contemporànies que repten els discursos hegemònics d’avui dia.

En última instància, l’alumnat adquirirà un ampli conjunt de perspectives sobre els desafiaments clau del nostre temps i les eines per participar en la conversa internacional sobre geopolítica, justícia espacial, activisme ambiental, cura, polítiques d’identitat, estudis i pràctiques feministes, justícia climàtica, extractivisme, -drets no humans, art i disseny polític, arquitectura crítica o alternatives urbanes radicals entre d’altres, a través de la crítica experimental aplicada a la investigació de disseny.

El programa està estructurat en tres temàtiques: Pensament i Disseny Crític, Debats Actuals, Contextos (Medi Ambient i Ciutat), i culmina amb un Treball de Fi de Màster o Tesi.

Vols conèixer la resta de programes de màster i postgrau d’Elisava? Troba el màster en disseny que estàs buscant.

Requisits d’admissió

Graduats en Arquitectura, Disseny, Belles Arts. Professionals amb experiència en arquitectura, belles arts, disseny, comissariat, activisme, estudis crítics i a persones interessades en política, ecologia i en com el disseny crític contemporani pot generar un impacte en la societat i en l’espai

Si tens dubtes sobre si el teu perfil encaixa amb el programa del màster, pots presentar una sol·licitud perquè sigui avaluada.


Objectius

Els objectius del màster són:

  • Explorar eines conceptuals per interrogar el món, preguntant com les estructures socials, polítiques, econòmiques, culturals i institucionals donen forma a contextos espacials determinats.
  • Desenvolupar una entesa del discurs contemporani des d’un punt de vista històric, multidisciplinari i crític.
  • Entendre el disseny, l’arquitectura i l’art en relació amb altres pràctiques d’espai crítiques, activisme, formes alternatives de producció de coneixement i maneres de disseminació.
  • Reivindicar el rol dels dissenyadors i les dissenyadores com a intel·lectuals públics capaços de desencadenar converses públiques urgents i participar activament amb la seva feina.
  • Examinar l’acció social del disseny, comprendre’n el valor a través de com modela i determina els entorns i la societat.
  • Crear estudis interrogatius transdisciplinars, rigorosos i especulatius que reptin les formes tradicionals del disseny, així com el rol del dissenyador a la societat.

Programa del Màster en Disseny Crític

1 Overview

El programa s’organitza en dos semestres i 6 mòduls/assignatures a Barcelona, i té una durada de 40 setmanes durant 10 mesos, de setembre a juny. Cada semestre combina classes teòriques i seminaris amb tallers sobre temes concrets. El pla d’estudis s’estructura mitjançant 12 preguntes que interroguen sobre el criticisme, el medi ambient, les ciutats, la política, la cura i la figura del dissenyador/dissenyadora com a veu pública i disseminador/a d’idees.

Les preguntes són: Quina Crítica? / Quines Cures? / Quina Política? / Quina extracció? / Quina Natura? / Quina Ciutat? / Quina Justícia Espacial? / Quin Futur? / Quina Conceptualització? / Quina Disseminació? / Què Pregunta? / Quin Disseny?

El programa finalitza amb un Treball Fi de Màster que pot adoptar la forma d’un projecte de disseny, una proposta arquitectònica, una obra d’art, una performance, una acció política, una iniciativa curatorial, un projecte de publicació, una iniciativa pedagògica, una obra de teatre, una pel·lícula… a més d’un treball escrit de recerca i un pla per desenvolupar-lo fora de la universitat.

2 Trimestre 1. Setembre – Desembre

1.1 Agonism: Critical thought in Art, Architecture and Design

Aquest seminari de recerca explora el potencial de l’agonisme per obrir camins inesperats en la identificació de polèmiques actuals i la confrontació a través de l’arquitectura, l’art i el disseny.

Introduirem mètodes avançats de pensament crític i investigació per aplicar-los tant a la feina com a l’anàlisi de les obres dels altres.

En definitiva, l’objectiu de l’assignatura és proporcionar eines instrumentals per implicar-se en converses i pràctiques internacionals actuals, establint ponts, aliances i complicitats en un món cada cop més polaritzat.

1.2 Contemporary Debates I: What Politics? What Care?

Aquesta assignatura explora com s’enfronten l’art, l’arquitectura i el disseny als reptes polítics, mediambientals, socials i culturals del nostre temps.

Ens embarcarem en dos mòduls de classe impartits per figures rellevants que treballen amb la política, el gènere, art i estudis feministes i les cures. Mitjançant l’estudi de casos pràctics, el curs investigarà com aquests camps de coneixement contribueixen a les preocupacions col·lectives dins de la cultura i la política.

Per acabar, s’estudiarà la història, debats actuals i s’elaboraran projectes per a cada mòdul guiat pel professorat. En definitiva, el curs adopta una postura crítica, examinant les agendes, les eines, les metodologies i les seves contribucions en l’avenç d’aquestes disciplines.

1.3 Contexts I: Environments: What Extraction? What Nature?

En aquest cicle, s’exploraran les interseccions entre l’art, el disseny, l’arquitectura, l’emergència climàtica i la qüestió de les pràctiques extractives. Alhora, s’estudiaran les implicacions socials i polítiques del canvi climàtic i el seu impacte a les comunitats no humanes vulnerables. A través d’exercicis de disseny i reflexió crítica, es desenvoluparan una comprensió profunda de com es pot contribuir a crear una resistència creativa a les accions perjudicials per al nostre planeta.

1.4 Contexts II: The City: What City? What Spatial Justice? What Futures?

Aquesta assignatura se centrarà en una ciutat diferent cada any, amb possibles viatges i col·laboracions entre Elisava i actors urbans locals. Aquest curs es centrarà en el context urbà de Barcelona, la seva intricada relació entre història i la seva condició actual de la ciutat. Mitjançant un enfocament interdisciplinari, s’exploraran factors històrics, culturals i sociopolítics que han influït en el desenvolupament urbà de l’urbs. Aquesta classe oferirà l’oportunitat de comprometre’s amb el vibrant i complex paisatge urbà de Barcelona mentre explorem els temes més amplis de l’urbanisme, el turisme de masses, la gentrificació, la cultura, la justícia espacial i la qüestió del decreixement.

3 Trimestre 2. Gener – Juny

2.1 Contemporary Debates II: What Conceptualization? What Dissemination?

Aquest seminari explorarà el pensament crític en la intersecció amb els debats contemporanis mitjançant pràctiques editorials i curatorials. S’analitzaran les metodologies i estratègies emprades per crítics, editors i comissaris per transmetre i donar forma al nostre imaginari cultural. Finalment, l’alumnat obtindrà una comprensió global de la naturalesa polifacètica del pensament com a eina per navegar i contribuir als debats contemporanis.

2.2 Thesis Seminar and Studio: What Question? What Project?

El Treball Fi de Màster és un treball detallat que presenta una investigació rigorosa sobre un tema de disseny sota la direcció del professorat del programa. Els i les estudiants hauran de demostrar la seva capacitat per sintetitzar críticament els coneixements sobre disseny i realitzar projectes que mostrin l’excel·lència en argumentació, creativitat, invenció, presentació, creació, investigació acadèmica i creativa de disseny. L’objectiu d’aquesta classe és la de sintetitzar els interessos de l’alumnat per treballar en la conceptualització de la tesi de màster durant l’hivern, i en la producció i la presentació al final de l’any acadèmic. El producte final d’aquest treball podria ser un projecte de disseny, una performance, una exposició, una proposta curatorial, un programa acadèmic, una publicació, una proposta arquitectònica, etc.


Com ho fem

El Màster en Disseny Crític combina teoria i pràctica per fomentar una barreja de pensament crític i de creació aplicada. El pla d’estudis també compta amb un cicle de conferències que convidaran a la reflexió, tallers pràctics i seminaris per crear un espai de generació d´idees propi.

El programa emfatitza en la col·laboració mitjançant diversos mètodes d’aprenentatge i field trips, fomentant l’intercanvi de coneixements i la creació de comunitat. El seu objectiu final no és només adaptar-se als canvis de la societat, la tecnologia i la cultura, sinó també crear una resistència activa per a la generació de futurs. Aquesta metodologia pretén tenir un impacte significatiu en els debats tant socials, urbans o polítics com en l’àmbit del disseny crític.


Valors

Vols saber-ne més sobre l’Escola de Màsters?

Cada curs, estudiants amb perfils professionals i culturals molt diversos de més de 80 nacionalitats de tot el món cursen la seva formació de màster o postgrau a Elisava. Volem propiciar connexions i xarxes entre els alumnes més enllà del context de cada màster per fomentar l’intercanvi de coneixement mitjançant projectes molt diversos: organitzem workshops interdisciplinars i conferències; projectes transdisciplinars amb estudiants de diversos màsters; col·laboracions amb empreses, institucions i ONG…

Workshops interdisciplinaris Col·laboracions amb empreses, institucions i ONG Elisava Masters’ Talks i conferències Elisava Alumni
Beques de màster

Vols estudiar el Màster en Disseny Crític a Elisava? En aquest apartat podràs consultar tota la informació sobre la convocatòria anual de beques, que reconeixen, premien i difonen el talent i l’excel·lència del futur alumnat de màster.

Beques Màsters Elisava