Master Arte Direction New Narratives Natnology, Maria Francas, Pablo Cobo, Naz Baydar

Màster en Direcció d’Art i Noves Narratives

Una visió exploratòria, experimental i transdisciplinària de la direcció d’art, que impulsa l’expressió estètica amb el poder de la narrativa i la disrupció.

Inscriu-te

Presentació

El Màster en Direcció d’Art i Noves Narratives reinventa els estudis de comunicació visual com un taller continu basat en tres principis clau: experiència, experimentació i expressió, amb l’objectiu de descobrir conceptes i estètiques únics i innovadors.

El màster adopta una perspectiva integral sobre la direcció d’art, involucrant activament l’alumnat a través de diversos mitjans expressius i del llenguatge, com la fotografia, l’animació mix media, vídeo, disseny editorial i intel·ligència artificial.

El programa fomenta la generació de narratives mitjançant l’exploració creativa, des de la investigació inicial fins al producte final. Amb èmfasi en el desenvolupament de conceptes, el curs combina disciplines, navega entre els àmbits digital i analògic i fusiona realitats amb mons virtuals per a crear històries visuals rellevants.

Al màster, el paper del director d’art s’estén més enllà d’interpretar visions estètiques; també són col·laboradors, creadors i productors, impulsant projectes des de les idees conceptuals fins a la realització creativa.

Requisits d’accés i admissió: Estudiants amb graus en Disseny Gràfic, Comunicació Audiovisual, Publicitat o Belles Arts.

A Elisava pots cursar màsters i postgraus de diferents graus d’especialització en els que es combinen coneixements teòrics, reflexió, experimentació i projectes pràctics. Troba el màster en disseny que estàs buscant.

Estudia un màster en direcció d’art

Si vols estudiar cursos de direcció d’art a Barcelona, el Màster en Direcció d’Art i Noves Narratives serà un viatge interdisciplinari a través de la comunicació, l’art, la tecnologia, el disseny i la societat. Integraràs la creativitat i l’estètica com a principis rectors per a enriquir la pràctica de la direcció d’art.

El programa ensenya com crear imatges i experiències impactants per a transmetre emocions de manera efectiva, a més d’unir elements narratius atemporals amb tendències i tecnologia contemporànies.

El màster comença amb teoria, metodologia i inspiració creatives, que després es redefineixen al llarg del programa. Cada eina i teoria s’aplicaran en tallers dissenyats per a crear narratives visuals memorables en diferents idiomes i indústries creatives.


Objectius

  • Impulsar una visió disruptiva creativa que permeti un enfocament sorprenent de la creació.
  • Proporcionar un perfil professional competitiu i innovador que integri els últims criteris i tendències del mercat de la comunicació actual.
  • Impulsar la transició entre camps creatius, valor principal en un mercat en canvi constant.
  • Aprendre la metodologia necessària per a l’anàlisi, conceptualització i definició formal d’una estratègia estètica.
  • Fomentar la interrelació dels mitjans creatius amb l’ús de referents, amb la finalitat d’aplicar-los en projectes visuals i audiovisuals.
  • Destacar el paper preponderant de l’estratègia estètica com a valor transformador, econòmic i social.
  • Proporcionar les eines per impulsar projectes, sota una marca personal, un perfil i un estil únic definit.
  • Tenir una visió estratègica del context de la comunicació i direcció d’art, per elaborar solucions reals i eficients als problemes plantejats en el context del mercat actual.
  • Dominar les competències i funcions del director d’art, capaços de crear i dirigir projectes en el camp dels missatges visuals.

Highlights

Programa del Màster en Direcció d’Art i Noves Narratives

1 Disrupció i creació: eines i metodologia

La direcció d’art com a disciplina conceptualitzadora, creadora de narratives visuals i d’estratègia estètica.

2 Metamodernismes

Anàlisi de l’evolució del llenguatge cinematogràfic, estudiant els aspectes polítics, socials, tecnològics i contextuals de la indústria fins als nostres dies. Connectaràs amb les múltiples categories de bellesa i aprendrem a transformar els valors de la marca en codis reconeixibles per a les nostres audiències. Col·laboració amb el Festival de Cinema de Sitges.

3 Narrativa i gamificació

Les noves tecnologies generen espais virtuals de convivència, on les persones poden desenvolupar les seves identitats més enllà de la realitat física. Estan sorgint nous llenguatges universals, que són oportunitats genials per a la direcció d’art.

4 Contingut creatiu

Aquest mòdul et proporcionarà una base científica per desenvolupar una acció de comunicació amb un fi preestablert, entenent els interessos i motivacions del públic, els seus valors estètics i codis de comunicació. Al final, adquiriràs les eines per planificar i generar campanyes 260, amb una perspectiva global i multicanal, tenint en compte les tendències digitals, el contingut i la narració.

5 Firestarter

Producció d’un esdeveniment real, en el qual treballaràs en grup cap a un objectiu comú, basat en una estratègia creativa.

6 Laboratori mix media 

Experimentaràs amb diferents formats expressius i els combinaràs en la cerca d’associacions inesperades entre el món analògic i el digital.

7 Poesia visual analògica 

Revisió dels principis bàsics de comunicació visual, des dels múltiples recursos expressius que construeixen un missatge verbal fins a la composició i elements d’una imatge. Després d’explorar la relació entre imatge i paraula, ho aplicaràs a un projecte editorial.

8 El mirall: autoreflexió i identitat creativa

Descobriràs, analitzaràs i enfortiràs el teu talent creatiu, estètica i estils personals, per formular propostes amb personalitat i originalitat.

9 Indústria de la moda: mentalitat, sentit i lògica 

Condensaràs tots els coneixements adquirits durant el curs per generar un projecte de direcció d’art relacionat amb la indústria de la moda.

Si vols saber més sobre el Màster en Direcció d’Art i Noves Narratives pots descarregar-te el pdf o consultar la web del màster:

Vols saber-ne més sobre l’Escola de Màsters?

Cada curs, estudiants amb perfils professionals i culturals molt diversos de més de 80 nacionalitats de tot el món cursen la seva formació de màster o postgrau a Elisava. Volem propiciar connexions i xarxes entre els alumnes més enllà del context de cada màster per fomentar l’intercanvi de coneixement mitjançant projectes molt diversos: organitzem workshops interdisciplinars i conferències; projectes transdisciplinars amb estudiants de diversos màsters; col·laboracions amb empreses, institucions i ONG…

Workshops interdisciplinaris Col·laboracions amb empreses, institucions i ONG Elisava Masters’ Talks i conferències Elisava Alumni

Beques de màster

Vols estudiar el Màster en Direcció d’Art i Noves Narratives a Elisava? En aquest apartat podràs consultar tota la informació sobre la convocatòria anual de beques, que reconeixen, premien i difonen el talent i l’excel·lència del futur alumnat de màster.

Beques Màsters Elisava