Master Arte Direction New Narratives Natnology, Maria Francas, Pablo Cobo, Naz Baydar

Màster en Direcció d’Art i Noves Narratives

Una visió disruptiva, experimental, exploratòria i multidisciplinari de la direcció d’art per identificar, qüestionar i reformular convencionalismes en el món del disseny i la creativitat.

Inscriu-te

Presentació

El Màster en Direcció d’Art i Noves Narratives és una aproximació al món de la direcció d’art amb una perspectiva definida per tres principis: l’experiència, l’experimentació i l’expressió, al mateix temps que qüestiona i reinterpreta els mètodes creatius tradicionals per trobar conceptes i estètiques inesperades i originals.

La direcció d’art és una professió amb àmplies especialitzacions, per això té un paper cada vegada més rellevant en les diferents indústries creatives. Els directors d’art han de tenir una comprensió detallada de la naturalesa i els recursos expressius de múltiples llenguatges, com per exemple la paraula, la fotografia, el vídeo, l’objecte i la interacció. No es limiten a interpretar propostes estratègiques, sinó que també s’ocupen del desenvolupament, la producció, el treball de camp i la creació.

Requisits d’accés i admissió: Estudiants amb graus en Disseny Gràfic, Comunicació Audiovisual, Publicitat o Belles Arts

Estudia un màster en direcció d’art

La direcció d’art és una pràctica holística rellevant en diferents camps creatius amb àmplies especialitzacions. Mentre qüestiones i reinterpretes els mètodes creatius tradicionals, buscaràs conceptes i execucions inesperades i originals.

Contar històries és una habilitat universal i essencial que tenim els humans, una habilitat que pot ser potenciada pels nous mitjans, el disseny i l’art. El màster també se centra en les noves narratives per utilitzar i subvertir aquests principis barrejant-los en l’art tradicional de narrar històries.

Alhora, aquest programa té un fort enfocament disruptiu i té com a premisses bàsiques identificar, qüestionar i destruir convencionalismes en el món del disseny i la creativitat. Per aquesta raó, ens centrem en els extrems de l’espectre artístic, des d’allò analògic i artesanal fins a CGI i virtualitat.

En definitiva, el Màster en Direcció d’Art i Noves Narratives entén la innovació com a àmbit que no només pertany a la revolució digital, sinó també a l’àmbit visual. Busquem enfortir el caràcter experimental de la direcció d’art, combinant conscientment formats i codis de formes inesperades, a la recerca de narratives estètiques excel·lents.


Objectius

  • Impulsar una visió disruptiva creativa que permeti un enfocament sorprenent de la creació.
  • Proporcionar un perfil professional competitiu i innovador que integri els últims criteris i tendències del mercat de la comunicació actual.
  • Impulsar la transició entre camps creatius, valor principal en un mercat en canvi constant.
  • Aprendre la metodologia necessària per a l’anàlisi, conceptualització i definició formal d’una estratègia estètica.
  • Fomentar la interrelació dels mitjans creatius amb l’ús de referents, amb la finalitat d’aplicar-los en projectes visuals i audiovisuals.
  • Destacar el paper preponderant de l’estratègia estètica com a valor transformador, econòmic i social.
  • Proporcionar les eines per impulsar projectes, sota una marca personal, un perfil i un estil únic definit.
  • Tenir una visió estratègica del context de la comunicació i direcció d’art, per elaborar solucions reals i eficients als problemes plantejats en el context del mercat actual.
  • Dominar les competències i funcions del director d’art, capaços de crear i dirigir projectes en el camp dels missatges visuals.

Highlights

Programa del Màster en Direcció d’Art i Noves Narratives

1 Disrupció i creació: eines i metodologia

La direcció d’art com a disciplina conceptualitzadora, creadora de narratives visuals i d’estratègia estètica.

2 Metamodernismes

Anàlisi de l’evolució del llenguatge cinematogràfic, estudiant els aspectes polítics, socials, tecnològics i contextuals de la indústria fins als nostres dies. Connectaràs amb les múltiples categories de bellesa i aprendrem a transformar els valors de la marca en codis reconeixibles per a les nostres audiències. Col·laboració amb el Festival de Cinema de Sitges.

3 Narrativa i gamificació

Les noves tecnologies generen espais virtuals de convivència, on les persones poden desenvolupar les seves identitats més enllà de la realitat física. Estan sorgint nous llenguatges universals, que són oportunitats genials per a la direcció d’art.

4 Contingut creatiu

Aquest mòdul et proporcionarà una base científica per desenvolupar una acció de comunicació amb un fi preestablert, entenent els interessos i motivacions del públic, els seus valors estètics i codis de comunicació. Al final, adquiriràs les eines per planificar i generar campanyes 260, amb una perspectiva global i multicanal, tenint en compte les tendències digitals, el contingut i la narració.

5 Firestarter

Producció d’un esdeveniment real, en el qual treballaràs en grup cap a un objectiu comú, basat en una estratègia creativa.

6 Laboratori mix media 

Experimentaràs amb diferents formats expressius i els combinaràs en la cerca d’associacions inesperades entre el món analògic i el digital.

7 Poesia visual analògica 

Revisió dels principis bàsics de comunicació visual, des dels múltiples recursos expressius que construeixen un missatge verbal fins a la composició i elements d’una imatge. Després d’explorar la relació entre imatge i paraula, ho aplicaràs a un projecte editorial.

8 El mirall: autoreflexió i identitat creativa

Descobriràs, analitzaràs i enfortiràs el teu talent creatiu, estètica i estils personals, per formular propostes amb personalitat i originalitat.

9 Indústria de la moda: mentalitat, sentit i lògica 

Condensaràs tots els coneixements adquirits durant el curs per generar un projecte de direcció d’art relacionat amb la indústria de la moda.

Si vols saber més sobre el Màster en Direcció d’Art i Noves Narratives pots descarregar-te el pdf o consultar la web del màster:

Vols saber-ne més sobre l’Escola de Màsters?

Cada curs, estudiants amb perfils professionals i culturals molt diversos de més de 80 nacionalitats de tot el món cursen la seva formació de màster o postgrau a Elisava. Volem propiciar connexions i xarxes entre els alumnes més enllà del context de cada màster per fomentar l’intercanvi de coneixement mitjançant projectes molt diversos: organitzem workshops interdisciplinars i conferències; projectes transdisciplinars amb estudiants de diversos màsters; col·laboracions amb empreses, institucions i ONG…

Workshops interdisciplinaris Col·laboracions amb empreses, institucions i ONG Elisava Masters’ Talks i conferències Elisava Alumni

Beques de màster

Vols estudiar el Màster en Direcció d’Art i Noves Narratives a Elisava? En aquest apartat podràs consultar tota la informació sobre la convocatòria anual de beques, que reconeixen, premien i difonen el talent i l’excel·lència del futur alumnat de màster.

Beques Màsters Elisava