master-one-health-01 Beyond boundaries, Laia Moras

Màster en Design for One Health

El Màster en Design for One Health se centra en l’estreta relació d’influència entre els éssers humans i el medi ambient, sota el terme ‘One Health’, oferint una visió global, integral i multidisciplinària de la salut.

Inscriu-te

Benvinguda

El comportament de l’ésser humà té una clara repercussió sobre el medi ambient i, en conseqüència, a curt i llarg termini, sobre la sostenibilitat global del planeta. El Màster en Design for One Health es focalitza sobre la relació estreta, de reciprocitat, mútua influència i afectació, entre l’ésser humà i el medi ambient. Sota el terme ‘One Health’, en aquest programa oferim una visió global, integral, i multidisciplinària de la salut.

La salut i el benestar físic i mental estan vinculats amb els ecosistemes on conviuen tots els éssers vius. Així, et proposem realitzar una mirada innovadora sobre el disseny en relació a la salut des d’una aproximació sistèmica i holística treballant l’observació de l’entorn, els comportaments, la tecnologia, la comunicació, l’ètica, la sòcio-economia, i altres àmbits.

Requisits d’accés i d’admissió: Grau o estudis superiors en Disseny Industrial, Arquitectura, Disseny de Producte, Disseny de Comunicació, Disseny Urbà, Disseny d’Interacció, Sociologia, Economia Antropològica i d’altres professions relacionades.


Més enllà del disseny per a la salut

El disseny té un paper clau en la creació de noves visions, opcions i solucions. Tindrem en consideració els coneixements científics actuals relacionats amb l’eficiència energètica i el canvi climàtic, i ens comprometrem amb l’eficiència biològica, per tal de tenir cura de la vida en totes les seves formes, i aportar salut i benestar.

Aquest curs està obert a tothom que vulgui participar en el disseny dels productes, processos i infraestructures del futur.


Com ho fem

En aquest curs analitzarem i qüestionarem tot allò que està establert, especularem sobre possibles vies d’actuació, i farem propostes creatives i amb un potencial real d’aplicació al futur. Treballarem amb contacte estret amb agents socials, empreses i institucions, com a col·laboradors i també com a destinataris finals del treballs desenvolupats. I ho farem a través de:

  • Visió holística. Exercint una visió integral i completa sobre l’anàlisi de la realitat.
  • Innovació. Trobant el factor diferencial que aporti contingut de valor a una proposta de disseny, partint d’una visió crítica de la realitat que ens envolta.
  • Exploració. Essent proactius (fins i tot més que resilients) centrant-nos en el potencial d’una societat en grau ‘0’.
  • Exploració. Essent proactius (fins i tot més que resilients) centrant-nos en el potencial d’una societat en grau ‘0’.
  • Exploració. Essent proactius (fins i tot més que resilients) centrant-nos en el potencial d’una societat en grau ‘0’.
  • Recerca. Recorrent el camí sense un objectiu definit, cercant allò desconegut.
  • One Health. Tenint una visió global, integral, i multidisciplinària de la salut, vinculada als ecosistemes en els quals conviuen tots els éssers vius.
  • Benestar. Dissenyant sobre el benestar físic, mental i espiritual.
master-one-health-02
Workshop Materials for Wellbeing

Programa del Màster en Design for One Health

1 Observació i Anticipació

A través de les tècniques d’anàlisi i pràctiques associades, observarem i anticiparem la ciència a través del disseny. Coneixerem i interpretarem el context actual en relació amb la salut global, per a poder desenvolupar projectes innovadors.

2 Ètica

Aquest mòdul planteja un debat fonamental pel que fa a les repercussions ètiques de l’avenç de les noves tecnologies, i la inèrcia de creixement de la societat de consum. Coneixerem les principals tecnologies de comunicació i control sobre la població, que poden conduir a l’automatització de caracteritzacions amb les conseqüències d’una discriminació potencial en l’accés a una vida saludable.

3 Cos i ment

Al tercer mòdul, obtindrem una comprensió integral de la salut i el benestar humans des d’una perspectiva sistèmica. També redescobrirem el contacte ingenu amb el món del cos i de la ment, per finalment atorgar-li un estatus filosòfic.

4 Medi ambient i salut

En aquest mòdul comprendrem en quina mesura el nostre benestar depèn del conjunt de factors ambientals i d’exposició als quals estem sotmesos, detectant els factors de desequilibri i els factors d’autorregulació, regeneració i bona salut.

5 Gestió de la salut global

Anàlisi crítica de la realitat de la gestió en salut, tant pel que fa a l’organització territorial com a la gestió política.

6 Demana un desig

Conclusions extretes dels marcs teòrics treballats en les matèries anteriors. Articularem propostes operatives en relació amb la temàtica del curs, per tal de construir un programa d’acció, que servirà de base per al desenvolupament d’un projecte.

7 Narrar. Conceptes

En base a l’anàlisi prèvia d’aspiracions, condicions i necessitats, decidirem el tema del nostre projecte: Entenent el context, el quadre de necessitats, els seus pros i contres, construint una hipòtesi sobre l’experiència de l’usuari, construiràs una narrativa per a donar identitat a la proposta i reconfiguraràs el registre sensible de la proposta.

8 Treball Fi de Màster

Projecte personal en què crearàs, desenvoluparàs, decodificaràs, construiràs i comunicaràs de manera sòlida i coherent dins del tema del disseny per a la salut global, utilitzant les eines de disseny necessàries, i qüestionant el nostre rol i la nostra relació amb el món com a dissenyadors.

Si vols saber més sobre el Màster en Design for One Health pots descarregar-te el pdf o consultar la web del màster:

Vols saber-ne més sobre l’Escola de Màsters?

Cada curs, estudiants amb perfils professionals i culturals molt diversos de més de 80 nacionalitats de tot el món cursen la seva formació de màster o postgrau a Elisava. Volem propiciar connexions i xarxes entre els alumnes més enllà del context de cada màster per fomentar l’intercanvi de coneixement mitjançant projectes molt diversos: organitzem workshops interdisciplinars i conferències; projectes transdisciplinars amb estudiants de diversos màsters; col·laboracions amb empreses, institucions i ONG…

Workshops interdisciplinaris Col·laboracions amb empreses, institucions i ONG Elisava Masters’ Talks i conferències Elisava Alumni

Beques de màster

Vols estudiar el Màster en Design for One Health a Elisava? En aquest apartat podràs consultar tota la informació sobre la convocatòria anual de beques, que reconeixen, premien i difonen el talent i l’excel·lència del futur alumnat de màster.

Beques Màsters Elisava