diseno-facilitacion-espacios-aprendizajes-01 Sergio Conches, Agustín Vieites

Disseny i facilitació d’espais d’aprenentatge (I)

Classe magistral de tres dies perquè tant docents com facilitadors i formadors puguin explorar vies experiencials d’aprenentatge i així inspirar i fomentar la creativitat, el compromís, la innovació i el risc en el disseny, els espais i l’educació de l’aprenentatge fora de línia i híbrid.

Inscriu-te

Presentació

Elisava, en col·laboració amb Kaospilot, l’escola alternativa de lideratge i negocis de Dinamarca, impartirà per quarta vegada a Barcelona la seva aclamada classe magistral de tres dies perquè tant docents com facilitadors i formadors puguin explorar vies experiencials d’aprenentatge i així inspirar i fomentar la creativitat, el
compromís, la innovació i el risc en el disseny, els espais i l’educació de l’aprenentatge fora de línia i híbrid.

El curs s’adreça a directors de programes i professors d’ensenyament superior, instituts i universitats, així com a formadors, consultors i empresaris de l’educació. La Masterclass Designing & Facilitating Learning Spaces introduirà, explorarà i formarà els participants en l’aprenentatge i ensenyament experiencials, així com en l’art de facilitar i orientar la cerca de coneixement a través de processos d’aprenentatge, estratègies, més compromís i espais segurs d’aprenentatge fora de línia, en línia i híbrid.

Els participants coneixeran la “pedagogia basada en la oportunitat” i el model de competències dels Kaospilots, fruit de més de trenta anys de treball amb estudiants i líders joves i dinàmics, així com de l’exploració del potencial que ofereix l’educació transformacional.

Mitjançant la interpretació imaginativa, el hacking i l’aplicació creativa del pla d’estudis, s’exploraran nous processos pedagògics i metodològics que desafiaran i actualitzaran l’enfocament elemental de l’aprenentatge i l’ensenyament de continguts.

BusinessWeek ha reconegut Kaospilot com “una de les millors escoles de disseny del món”, i Fast Company l’ha inclòs en el seu Startup League’s Big 10,”perquè prepara els alumnes per a la vertiginosa economia de les empreses emergents”.

diseño-facilitacion-video-cover

Objectius
  • Conèixer la pedagogia basada en el treball en equip, les dinàmiques de grup i els mètodes de creació d’equips, per construir entorns d’aprenentatge compartits entre iguals i augmentar el compromís dels estudiants.
  • Aprendre a dissenyar, dirigir i facilitar programes transformacionals, espais d’aprenentatge, experiències i estratègies d’aprenentatge, així com a definir els marcs més adequats per promoure “múltiples vies d’aprenentatges que involucrin tots els estudiants i els permetin aconseguir l’èxit.
  • Aprendre a dirigir processos creatius, explorant idees i innovant mitjançant tècniques eficaces i divertides de pluja d’idees i prototipatge ràpid i treballant en la resolució de problemes a través de pràctiques de design thinking.
  • Conèixer el potencial ocult del treball pràctic i en equip per fomentar les habilitats intrapersonals i interpersonals dels alumnes, com ara l’expressió i valors personals, el lideratge, i la col·laboració, entre d’altres, i la manera d’integrar-les en el disseny del pla d’estudis, en la planificació diària de les classes i en una aula que afavoreixi les zones d’estirament, l’assumpció de riscos, la creativitat i la reflexió.
  • Aprendre sobre la importància d’establir un diàleg obert amb els estudiants sobre la planificació transparent i proactiva i els acords d’aprenentatge, amb l’objectiu d’apostar pel compromís personal amb l’educació. Especialment rellevant en l’aprenentatge en línia.

Destinataris
  • Un professor/formador progressista i disposat a explorar nous models de disseny i implementació d’estratègies d’educació i aprenentatge fora de línia, en línia i híbrid per a l’ensenyament de grau/postgrau, superior i executiu.
  • Un “nou” dissenyador de programes que treballi en l’educació tradicional o com a emprenedor per impartir una educació que prepari mentalment per al canvi.
  • Un professor/formador que està treballant en l’aspecte anterior, però que vol disposar d’una metodologia amb la qual millorar i consolidar aquesta labor dins del seu centre i amb els seus companys de feina.
  • Una persona o empresari de l’educació que participi en el disseny d’una nova educació en l’àmbit de grau i postgrau i que necessiti inspiració per integrar en la societat a veritables agents de canvi, emprenedors i líders.
  • Un consultor organitzatiu professional, un facilitador de processos o un formador que desitgi explorar maneres de dissenyar tallers més genuïns i basats en l’experiència sobre lideratge i habilitats.