L’alumnat del Grau en Enginyeria de Disseny Industrial crea sistemes robòtics autònoms amb Arduino i fotoreceptors

16 juny 2023

Els sistemes robòtics autònoms estan cada vegada més presents tant en entorns industrials com altres àmbits tecnològics i domèstics. Els magatzems i els grans centres de logística es beneficien de plataformes autònomes capaces de recollir i transportar materials, caixes i pallets entre dos punts de les seves instal·lacions, reduint els temps de processos i optimitzant la gestió interna.

Més enllà de les grans flotes de robots, avui en dia també ens trobem com aquesta mena de tecnologia ha entrat a les nostres llars en forma de sistemes de neteja. Aquests tipus de robots esdevenen un perfecte exemple dels sistemes electrònics basats en entrades (sensors) i sortides (actuadors).

En aquest context, l’alumnat del Grau en Enginyeria de Disseny Industrial (assignatura ‘Tecnologia Elèctrica i Electrònica’, de primer curs) ha aplicat tots els seus coneixements d’electrònica i programació per realitzar plataformes robòtiques autònomes.

El seu objectiu: implementar un sistema robòtic capaç de detectar i seguir un recorregut de línies negres sobre el paviment. Per fer-ho, els i les estudiants han utilitzat dispositius fotoreceptors per detectar el color i han programat un controlador basat en Arduino per actuar sobre els motors.