L’alumnat del Grau en Disseny col·labora amb Aspasim en un projecte de reforma d’interiors

Una selecció de 8 estudiants de tercer curs de Grau en Disseny han dut a terme un projecte de reforma interior de 4 habitatges de diferents tipologies a diferents localitzacions de Barcelona –Vila Olímpica, Eixample, Sants, Vallvidrera– en col·laboració amb ASPASIM.

El projecte està pensat perquè els usuaris dels habitatges projectats estiguin repartits bàsicament per franges d’edat –infants, adolescents, joves i adults–, amb diverses característiques de mobilitat i comportament. Inicialment s’ha fet un anàlisi exhaustiu de l’estat actual dels pisos, i a continuació s’han contemplat tant els hàbits i les necessitats funcionals, com els anhels del usuaris.

La resposta conjunta s’articula mitjançant una visió emotiva, que se sustenta en la metàfora d’un arbre fruiter, el cirerer, del qual es desprenen diferents connotacions per a cadascú dels pisos.

El projecte ha arribat fins a la definició detallada dels elements –revestiments, mobiliari, il·luminació, equipament de cuina, sanitaris–, per tal de facilitar-ne la translació a un futur procés d’execució real del disseny proposat. Les estudiants han treballat amb moltíssima il·lusió i dedicació, la qual cosa ha portat a un resultat de molta qualitat.

Sobre Aspasim

Aspasim és una entitat que vetlla per les persones amb discapacitat a través de projectes educatius, ocupacionals, d’habitatge, de salut i de lleure. Quant a l’allotjament, la seva singularitat consisteix a acollir aquestes persones, la majoria orfes, en diferents pisos repartits per la ciutat de Barcelona. El concepte de la llar és fonamental.

Elisava