grau-disseny-innovacio-01 Elisava x Open Arms

Grau en Disseny i Innovació

Al Grau en Disseny i Innovació formem dissenyadors i dissenyadores amb un perfil creatiu, amb pensament crític, i amb una visió exploratòria del món, capaços de qüestionar i dialogar transversalment amb altres persones de l’entorn social, productiu, científic o cultural.

Visita l’escola

Presentació i objectius

A Elisava entenem el disseny i la innovació com a agents clau per crear o millorar productes, serveis, comunicacions, entorns o experiències.

El Grau en Disseny i Innovació, reconegut i homologat a l’ESS (Espai Europeu d’Educació Superior), és un grau de la branca de coneixement de les Arts i Humanitats, i compta amb àrees imprescindibles per al disseny com l’antropologia, la filosofia o la història, entre d’altres, que fonamenten els projectes de manera contextual.

La base daquests estudis és principalment pràctica, per aprofundir en l’aprenentatge de materials, processos o comunicació. Realitzaràs diversos projectes, tant personals, on expressaràs el teu posicionament com a dissenyador o dissenyadora; o projectes vinculats amb el context social i empresarial; així com projectes transversals juntament amb altres professionals d’altres àmbits (artístics, filosòfics, antropològics, tècnics, enginyers, científics…), formant equips multidisciplinaris per abordar reptes complexos actuals i futurs. Aquests projectes es realitzen en col·laboració amb empreses, comunitats, administracions o institucions socials.

donde-estudiar-diseno
Estudiar disseny a Elisava

Entenem la disciplina del disseny des d’un punt de vista transversal en evolució constant. Dissenyem des de, per, per a i amb les persones, sempre amb un propòsit. Així, al Grau en Disseny i Innovació d’Elisava obtindràs el coneixement i les eines necessàries per afrontar qualsevol repte de disseny des d’una perspectiva contextual i empàtica cap a les persones, i tenint en compte la innovació social i mediambiental.

Tipus d’assignatures del Grau en Disseny i Innovació

 • Projectes: projectes personals, de context i transversals (70-80% del total d’assignatures).
 • Context: Eines per interpretar el context històric, social, cultural, econòmic i tecnològic.
 • Eines, materials i tècniques: competències instrumentals de l’àmbit de l’expressió, la comunicació i els materials.
Perfil d’ingrés recomanat

Vols estudiar disseny a Barcelona? Si vols estudiar aquest grau, és important que tinguis una gran curiositat intel·lectual i un interès per la comprensió de la complexitat del món. També tenim en compte les actituds personals relacionades amb les capacitats de representació, anàlisi, síntesi i comunicació, i creiem imprescindible posseir habilitats tècnico-artístiques, així com predisposició i ganes de treballar en equip. Valorem l’interès per les belles arts, les humanitats i les ciències socials, així com la creativitat, la imaginació, la innovació i l’interès per l’aprenentatge continu.


Mencions

Hauràs de triar la teva menció del Grau en Disseny i Innovació abans de començar el segon any. Durant aquest segon curs aprofundiràs en l’especialitat escollida, fent projectes per aprendre les eines de comunicació, els materials i la tecnologia específica de cada menció.

Per què estudiar el Grau en Disseny i Innovació?

1 Col·laboracions amb empreses, institucions i ONG

Una cuidada xarxa de partners (empreses, institucions, start-ups, centres d’art, estudis de disseny, ONG), que comparteixen la identitat, el punt de vista, el compromís ètic, mediambiental, social i tecnològic d’Elisava.

2 Pràctiques i inserció laboral

Personalitzem la cerca de les teves pràctiques curriculars a partir dels teus interessos i de l’oferta existent. A la nostra borsa de treball, cada any rebem més de 300 ofertes de pràctiques i de treball.

3 Aprenentatge per projectes (project based learning)

La nostra metodologia es basa en “aprendre projectant”, aplicant des del primer moment tots els conceptes teòrics i pràctics apresos per a dissenyar i desenvolupar les millors solucions. Del total d’assignatures, el 80% correspon a assignatures projectuals per aprendre fent i implementar els conceptes teòrics apresos.

4 Tallers oberts

El Grau en Disseny i Innovació és un curs on l’experimentació és clau. Per això, gran part de les classes es fan als nostres tallers. Aquests espais estan oberts tot el dia perquè puguis experimentar i desenvolupar els teus projectes. A més de les instal·lacions de l’edifici de La Rambla, tenim acords amb diversos centres com el taller industrial TMDC, Ateneu de Fabricació, platós de fotografia i centres de recerca per a desenvolupar de forma oberta i sense límits tot allò que el grau et proposa.

5 Disseny des de, per, per a i amb les persones

Aprendràs a dissenyar sempre amb un propòsit, amb compromís social per a crear una societat més justa amb les persones, el territori i el planeta. Treballaràs en projectes a escala local amb institucions del Tercer Sector i comprendràs l’impacte social del disseny.

6 Projectes col·laboratius en equips multidisciplinaris

Realitzaràs treballs per enfrontar-te a reptes globals i complexos, on col·laboraràs amb persones d’altres especialitats i disciplines, tal com passa al món professional.

7 Especialitza’t des del segon curs

Podràs escollir la teva menció en acabar primer. Així, durant el segon any ja posaràs en pràctica els coneixements de l’especialitat que més t’interessi.

8 Acompanyament i personalització

Al Grau en Disseny i Innovació apostem per un alt nombre d’hores de docència en grups de 25 estudiants màxim, i fem el seguiment de la teva experiència universitària i del teu benestar, a través del Programa d’Acció Tutorial.

Si tens qualsevol qüestió o dubte, pots contactar-nos a través de WhatsApp.


Contacta amb estudiants

Pots escriure a estudiants del Grau en Disseny i Innovació per conèixer més sobre la seva experiència a Elisava (assignatures, mobilitat internacional, pràctiques, projectes amb empreses, sortides professionals…). Fes clic als seus comptes d’Instagram i escriu-los un missatge privat.


Pla d’estudis del Grau en Disseny i Innovació

El Grau en Disseny i Innovació es desenvolupa en quatre anys. El primer curs està format per assignatures de formació bàsica on s’introdueixen les diferents disciplines del disseny i on descobriràs les eines d’expressió i comunicació que conformaran el teu llenguatge propi.

Al segon curs hauràs de triar la menció de la qual et voldràs especialitzar. Durant aquest any, adquiriràs les eines, coneixeràs els materials i integraràs les tècniques pròpies de la teva especialitat, així com les metodologies de disseny aplicades en projectes.

A tercer curs, podràs continuar aprofundint en la menció escollida o bé desenvolupar un perfil més global cursant assignatures d’altres mencions. També en aquest curs, podràs participar en projectes transversals o cursar un semestre a una universitat estrangera a través del programa Erasmus.

A l’últim curs, realitzaràs pràctiques curriculars i hauràs de desenvolupar dos projectes globals de caràcter multidisciplinari a més del Treball Fi de Grau (TFG) on demostraràs el teu posicionament personal davant el disseny a través d’un projecte que integri i demostri totes les competències que hauràs adquirit al llarg del Grau en Disseny i Innovació.

Aquest programa està verificat per la institució acreditadora AQU Catalunya.
Curs 1
Curs 2
 • Disseny Gràfic
 • Disseny de Productes
 • Disseny d’Espais
 • Disseny d’Experiències Interactives
 • Assignatures comunes
Curs 3
Curs 4
Semestre 1

Descobrir
Introducció als llenguatges de representació i d’expressió com a eina primordial d’anàlisi i de comunicació en el disseny. Eines i conceptes de forma, volum, color, imatge i matèria.

Fonaments del Disseny de Productes
Introducció al disseny de producte a través de diversos projectes, des de la creació d’un objecte quotidià fins a la creació d’un moble de fusta. Aplicació dels conceptes de forma i funció, així com dels materials i els processos de producció, la comunicació i la representació del disseny de producte.

Fonaments del Disseny Gràfic
Introducció als coneixements de la comunicació visual. Elements bàsics del llenguatge escrit, tipografia i la seva terminologia, composició de les paraules i la seva correcta ubicació al paràgraf. Disseny d’una publicació per entendre la importància i la versatilitat de la retícula.

Processos de Disseny
Introducció al procés projectual del disseny i els seus mètodes i processos com una eina per investigar, idear, desenvolupar i comunicar un projecte.

Introducció al Disseny
Tot el que ens envolta està dissenyat. Per exemple, aquesta pàgina que estàs llegint o les ulleres que potser duus posades. L’objectiu d’aquesta assignatura és la comprensió global del disseny per entendre que tot disseny és el resultat d’una seqüència de decisions complexa i per valorar-ne críticament el resultat.

Assignatures en PDF
Semestre 2

Construir
Introducció als conceptes de forma, volum, color i matèria: immersió en el dibuix analític i descriptiu en la representació del que és real. Experimentació i manipulació de diversos materials. Generació de narratives aplicant codis i llenguatges adequats.

Fonaments del Disseny d’Experiències Interactives
Disseny d’interfícies tangibles i programació de so i d’imatge. Fabricació d’un projecte interactiu amb interfícies físiques i materials audiovisuals. Realització d’una exposició interactiva.

Fonaments del Disseny d’Espais
Disseny d’un habitacle per a una persona. Formalització d’una idea, experimentant amb la composició (eixos, simetries, proporcions, jerarquia i ritme), tenint en compte la distribució espacial i els materials utilitzats, sense oblidar els aspectes per expressar sentits i emocions.

Introducció al Projecte Transversal
Desenvolupament d’un projecte transversal a totes les mencions, aplicant els mètodes i els processos pertinents a les diferents fases del disseny. Incorporació de la metodologia del projecte transversal al procés de disseny.

Històries del Disseny
En un món en contínua transformació, replantejar-se els límits, les responsabilitats i les competències del disseny és fonamental. Per això és indispensable saber què ha passat fins ara, entendre els dissenys i els seus contextos per formular projectes segons un criteri propi.

Assignatures en PDF
Semestre 3

Taller I. Tipografia i Processos Tècnics
Estudi i pràctica de la tècnica tipogràfica, dibuix de la lletra, jerarquització de la informació, anàlisi de l’experiència de lectura i de les fonts tipogràfiques. Principis i marc teòric de la producció gràfica.

Comunicació I. Formats
Formats comunicatius del disseny gràfic per dominar els llenguatges visuals i desenvolupar capacitats representatives mitjançant un projecte tipogràfic i un altre d’il·lustració.

Projecte I. Disseny Gràfic
Aprenentatge i desenvolupament de les metodologies projectuals del disseny gràfic. Realització de diferents tipologies de projectes (coberta de llibre, portada de disc, revista, etiqueta, cartell o bossa tote), plantejant diversos escenaris on intervenen requisits específics per a usuaris, formats i tècniques d’impressió.

Art i Disseny Gràfic Contemporanis
Recerca dels referents històrics del disseny gràfic. Anàlisi de les causes i els efectes produïts pels canvis socials, econòmics i polítics en la comunicació de masses. Estudi de l’evolució de les tècniques desenvolupades per la indústria gràfica i les seves repercussions en els missatges.

Assignatures en PDF
Semestre 4

Taller II. Composició Tipogràfica i Materials
Composició avançada de textos, control d’interlletratge (kerning), interlletratge sistemàtic (tracking) i partició i justificació (P&J), disseny i ús de retícules complexes i disseny de fonts tipogràfiques. Estudi dels materials, els suports per a la producció gràfica i la seva relació amb els sistemes productius.

Comunicació II. Estratègies
Exploració dels diferents formats comunicatius del disseny gràfic: direcció d’art fotogràfica i direcció d’art audiovisual.

Projecte II. Disseny Gràfic
Aprenentatge de l’estructura de les fases d’un projecte: de la recerca i l’anàlisi d’un encàrrec específic, a l’estudi dels sistemes gràfics, l’aplicació en diferents suports i, finalment, a la fase de normativització i producció.

Assignatures en PDF
Semestre 3

Taller I. Materials i Processos Artesanals
Immersió en els processos i materials primigenis i artesanals. Primeres indústries. Exercicis teoricopràctics per conèixer i experimentar amb processos i materialitats.

Comunicació I. Dibuix i Representació de Productes
Aprenentatge de les eines de comunicació bàsiques. Descodificació d’una idea des de la projecció mental fins a la visió tridimensional, des del dibuix en paper fins a la representació en 3D amb eines informàtiques.

Projecte I. Disseny de Productes
De la mà a l’humà. Conceptualització, disseny i construcció utilitzant els coneixements de processos i materials. Desenvolupament de dos projectes (un conjunt d’esmorzar fet amb fang i fusta, i un disseny de mobiliari per a la llar).

Art i Disseny de Productes Contemporanis
Recerca dels referents històrics del disseny de producte. Anàlisi de les peces de referència en el disseny de producte, per entendre com i per què es van convertir en referents. Estudi del context econòmic, polític i social per entendre la tendència evolutiva del disseny de productes contemporanis.

Assignatures en PDF
Semestre 4

Taller II. Processos Industrials i Fabricació Digital
Aprenentatge a través d’exercicis teoricopràctics per conèixer i experimentar nous processos industrials, tecnologies de fabricació digital i nous materials.

Comunicació II. Fotografia de Producte i Direcció d’Art
Aprenentatge de les eines de comunicació per expressar una idea amb un posicionament estètic, i també de les eines creatives per comunicar un projecte mitjançant la fotografia i la direcció d’art.

Projecte II. Disseny de Productes
De l’humà a la màquina. Aproximació al disseny de producte especulatiu i tecnològic. Metodologies projectuals específiques per dissenyar propostes prospectives en el projecte “Noves Realitats: Repensar els escenaris post-COVID 2025 i escalfament global 2030”. Disseny de productes a través del monitoratge de dades de salut, per millorar la vida de les persones (projecte “Tecnologia i benestar”).

Assignatures en PDF
Semestre 3

Taller I. Materials i Components Constructius
Experimentació amb les diferents famílies de materials a través de models físics i els seus components constructius, des de l’estudi teòric fins a la seva implementació en el projecte.

Comunicació I. Representació de l’Espai
Tècniques de representació de l’espai a través del dibuix analògic i digital, i la materialització tridimensional del model físic, des del croquis i maqueta conceptual fins als plànols i maqueta a escala.

Projecte I. Disseny d’Espais
Procés d’anàlisi i síntesi per crear tres projectes de disseny d’espais (aproximació al concepte i espai de l’individu amb un únic material, projecte d’espai per a ús col·lectiu i projecte d’espais de vida compartits més complexos).

Art i Disseny d’Espais Contemporanis
Recerca i anàlisi dels referents de la cultura del projecte d’espai. Realització d’exercicis pràctics d’interpretació i comprensió de referents del disseny d’espais en un taller de cinema per aprendre a mirar i narrar l’espai, a través de la fotografia, el muntatge, el so i la direcció d’un curt cinematogràfic.

Assignatures en PDF
Semestre 4

Taller II. Detalls i Sistemes Constructius
Taller per aprendre detalls i sistemes constructius, i per dur a terme el control de la sostenibilitat d’un projecte (impacte mediambiental i de benestar en el context d’espai).

Comunicació II. Narratives de l’Espai
Anàlisi de les diverses maneres de comunicar un projecte d’espai: valors, aspectes formals i posicionament estratègic. Realització de la memòria, imatges de síntesi (maquetació 3D i renderització) i vídeo.

Projecte II. Disseny d’Espais
Desenvolupament de metodologies que permetin definir el projecte d’espais d’ús públic en les diferents fases, des de les relacions amb el lloc en l’àmbit físic, cultural i social, fins a la distribució dels espais i dels detalls constructius.

Assignatures en PDF
Semestre 3

Taller I. Codi Creatiu
Aprenentatge bàsic de programació creativa des de diversos llenguatges de programació com ara Processing i Python, o l’ús d’algorismes per escriure programes basats en codi capaços de produir resultats visuals generatius.

Comunicació I. Narratives Audiovisuals
Tècniques bàsiques per a la creació de relats audiovisuals: de l’storytelling a l’storyboard. Introducció a la direcció d’art (natura morta analògica i digital).

Projecte I. Disseny d’Experiències Interactives
Reflexió crítica sobre el comportament digital, les tecnologies i l’ús de les xarxes socials amb l’objectiu de desenvolupar un projecte sobre l’impacte que tenen en l’àmbit personal i social.

Art i Disseny Interactius Contemporanis
Recerca dels referents del disseny d’experiències interactives. Anàlisi de les causes i els efectes produïts pels gestos, els comportaments, els hàbits, les emocions i els afectes que produeixen els entorns digitals en la nostra vida personal i col·lectiva.

Assignatures en PDF
Semestre 4

Taller II. Disseny d’Interfícies Tangibles
Conceptualització, disseny i construcció d’un prototip mitjançant la programació creativa de circuits electrònics amb Arduino. Creació d’objectes interactius per posar en relació el món físic amb el món digital.

Comunicació II. Entorns Interactius
Creació de peces audiovisuals per comunicar un projecte d’experiències interactives, tenint en compte la direcció d’art, per reflectir la càrrega estètica dels relats en relació amb els conceptes que s’han de comunicar.

Projecte II. Disseny d’Experiències Interactives
Revisió de conceptes, perspectives teòriques i recorregut dels projectes interactius en l’àmbit del disseny, les arts digitals i les arts electròniques. Ideació i construcció d’una interfície física que respongui a possibles escenaris futurs.

Assignatures en PDF
Assignatures comunes a totes les mencions

Semestre 3
Context i Usuari
Aproximació sociològica al disseny. Metodologies d’anàlisi i eines etnogràfiques per a l’observació en els àmbits urbà i eticopolític dels processos de disseny.

Semestre 4
Disseny i Tecnologia
Reflexió crítica sobre la tecnologia a partir de la lectura de textos i l’estudi de casos. Principals línies de pensament sobre tecnologia, ciència i epistemologia en relació amb aquests eixos: natura, cultura, perspectives feministes, ubicació postcolonial i teories mediambientalistes.

Nous Models Socials i Econòmics
Conceptes bàsics de l’economia global: economia de mercat, sistema tradicional-artesanal versus sistema capitalista, oferta, demanda, liberalisme econòmic, marxisme, economies planificades, implicacions ètiques i socials dels models i sistemes, economia i desenvolupament sostenible. Models productius i econòmics: anàlisi de condicionants geopolítics. Models de consum a partir de l’estudi concret de casos globals: des del rastreig de les matèries primeres fins a la introducció al mercat, passant per la localització dels centres de producció.

Assignatures en PDF
Semestre 5

Experimentació Material
Experimentació material per fomentar els processos de disseny creatius. Metodologies emergents per a l’exploració de materials, tecnologies i processos, des de l’artesania, la indústria o la fabricació digital per a la conceptualització de propostes (ENG, CAT, CAST).

Identitat Personal
Exploració personal d’interessos i inquietuds per formular un projecte des del seu inici, amb l’objectiu de fer una recerca personal i elaborar una identitat pròpia aplicada al portafolis (ENG, CAT, CAST).

Projecte Personal
Desenvolupament de projectes propis des de la formulació inicial fins al resultat final. Introducció a tècniques de definició d’una proposta de projecte, contemplant la identitat personal i l’àrea d’impacte de la proposta (ENG, CAT, CAST).

Teories Crítiques
La teoria és projecte i tot projecte també és teoria. Reflexió sobre la necessitat d’entendre la tecnologia d’una altra manera per aprendre o recuperar les altres tecnologies que, pel fet de ser llunyanes en el temps o alienes a la tradició occidental, han estat massa temps menyspreades.

Semestre 6

Experimentació Visual
Espai d’experimentació visual mitjançant formats, tècniques, materials i suports, tant per a la creació d’un llenguatge personal en el procés de disseny com per a la comunicació de projectes de manera innovadora (ENG, CAT, CAST).

Crossover Project
Desenvolupament de projectes transversals: treball en equips de diverses especialitats del disseny i interpretació de coneixements de diferents camps. Plantejament d’estratègies de comunicació fent servir diversos mitjans (ENG).

Projecte Context
Disseny de projectes amb empreses i institucions per aprofundir en un àmbit professional del disseny. Mètodes i eines per a la presa de decisions i la gestió del temps (ENG, CAT, CAST).

Semestre 7

Projecte Transversal
Projectes amb equips multidisciplinaris per abordar reptes complexos, col·laborant amb agents del context per dissenyar futurs possibles.

Recerca i Disseny
Inici de la recerca del treball de fi de grau, per definir la teva proposta explorant els teus propis interessos i les tendències actuals i futures.

New Trends
Mètodes experimentals per investigar el passat, analitzar el present i projectar el futur: disseny especulatiu, impacte sociològic, dinàmiques i tendències. Detecció d’indicadors, senyals dèbils, oportunitats, escala, recursos i escenaris (ENG).

Design Management
Introducció a la gestió d’estudis i departaments de disseny, i a les seves tipologies en termes empresarials, així com als seus perfils i rols professionals. Models d’organització d’equips (organigrama o models flexibles). Realització d’un treball de camp, entrevistant estudis o departaments de disseny (ENG).

Semestre 8

Pràctiques Externes
Pràctiques en empreses i institucions fent tasques pròpies del disseny a través del treball en equip per adquirir experiència en l’entorn laboral.

Treball Fi de Grau
Desenvolupament del treball de fi de grau que parteix d’una proposta pròpia o de col·laboració amb institucions, empreses o centres de recerca. El treball haurà de tenir una fonamentació teòrica, una metodologia de recerca i una exposició final.

Communication and Academic Writing
Eines i estratègies de comunicació visual, oral i escrita d’un projecte adreçades a la comunitat científica i a la societat en general (ENG).

Col·laboracions amb empreses, institucions i ONG

Durant els 4 anys del grau tindràs l’oportunitat de participar en projectes acadèmics, tallers i altres activitats en col·laboració amb més de 450 empreses i institucions de la nostra xarxa.

A Elisava posem a la teva disposició una xarxa de contactes nacionals i internacionals per a fer pràctiques i participar en projectes reals.

Més informació
Competències

Quan acabis el Grau en Disseny i Innovació disposaràs dels coneixements i competències necessaris per a desenvolupar la teva activitat laboral en una gran varietat de sectors i participar en totes les fases del procés de disseny:

 • Defineix el teu posicionament personal sobre el disseny a partir d’una visió social, mediambiental, política, ètica i estètica.
 • Dialoga amb professionals d’altres àmbits (tècnics, artístics, científics…), gestionant coneixements propis d’altres disciplines de manera resolutiva.
 • Comunica de manera efectiva cadascuna de les fases del projecte de disseny.
 • Dissenya escenaris per anticipar les necessitats del futur.
 • Experimenta amb materials, processos i tècniques per aportar valor al projecte de disseny.
 • Desenvolupa projectes de disseny en diferents àmbits laborals, per compte propi o en qualsevol model empresarial o institucional.
 • Aplica el coneixement dels diferents àmbits del disseny adaptats a l’evolució i les necessitats del context professional.
Mobilitat internacional

Si vols anar-te’n uns mesos a estudiar a una altra ciutat, tenim convenis amb les universitats més prestigioses del món del disseny a nivell internacional. Participem a programes d’intercanvi, cooperació i investigació amb més de 80 institucions acadèmiques.

Veure llistat d’universitats
Sortides professionals

En acabar el Grau en Disseny i Innovació tindràs els coneixements i les capacitats necessàries per desenvolupar la teva activitat laboral en una gran varietat de sectors i àmbits, participant en totes les fases del procés de disseny.

 • Crítica i investigació.
 • Consultoria de disseny.
 • Comunicació gràfica, direció d’art i direcció creativa.
 • Comissariat d’exposicions i esdeveniments.
 • Project management de projectes de disseny.
 • Desenvolupament teòric i pedagògic del disseny: Docència.

A més d’aquestes sortides professionals transversals, en funció de la menció escollida et podràs especialitzar en:

Disseny Gràfic:
Direcció d’art, direcció creativa, disseny per a publicitat, imatge corporativa, disseny editorial, web, dades, packaging, il·lustració, tipografia, senyalètica.

Disseny d’Espais:
Disseny d’interiors (habitatges, bars, restaurants), espais comercials (retail, visual merchandising, aparadorisme), muntatges efímers, exposicions, estands, escenografia d’esdeveniments i espectacles, intervencions a l’espai públic, intervencions al paisatge.

Disseny de Productes:
Disseny de producte, disseny de sistemes i/o serveis, disseny industrial, objectes i accessoris, packaging, mobiliari, il·luminació, automoció.

Disseny d’Experiències Interactives:
Disseny de productes i entorns interactius, disseny dexperiències immersives, disseny web, disseny d’experiència dusuari (UX), disseny d’interfícies digitals (UI), disseny audiovisual, data visualization i tractament de dades.

Elisava
Experiències d’estudiants recent graduats
Accés

Elisava és la Facultat de Disseny i Enginyeria de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC). Tot i que la UVic-UCC és una universitat de titularitat privada, l’accés als graus es regeix a través del sistema de preinscripció universitària de la Generalitat de Catalunya (dues convocatòries: juny i setembre).

Accés i preinscripció Matrícula

 

L’alumnat procedent de països que no pertanyen a la Unió Europea també pot accedir als graus universitaris mitjançant el Foundation Year, que prepara estudiants internacionals que hagin acabat l’educació secundària al seu país de procedència.

Finançament i beques

Aquí pots consultar tota la informació sobre el finançament, modalitats de pagament que oferim i beques per accedir al Grau en Disseny i Innovació.

Més informació
Qualitat

La qualitat acadèmica a Elisava és exigent, i excel·lentment reconeguda internacionalment. Som la primera escola de disseny a Espanya, fa 60 anys que innovem a través d’un model educatiu referent.

Sistema de Garantia Interna de Qualitat