Funcions i sou de l’enginyer de disseny industrial

Topic Content

Existeix una gran varietat de branques de l’enginyeria; en general totes estan enfocades a la resolució de problemes que poden sorgir en diferents àmbits de la societat, però cal destacar que cadascuna d’elles se centra en una disciplina en concret, enfocada a oferir resolucions específiques per al seu sector. En el post d’avui, t’expliquem quines són les funcions principals i el sou d’una enginyera o enginyer de disseny industrial, a més d’alguns detalls sobre el Grau en Enginyeria de Disseny Industrial d’Elisava.

Quin és el camp de treball d’un enginyer de disseny industrial?

Les enginyeres i els enginyers de disseny industrial disposen de la capacitat creativa i científica per dur a terme propostes que aporten un valor afegit a un producte o servei.

Els enginyers de disseny industrial participen en tots els processos de desenvolupament d’un producte, des que es concep fins que es produeix i distribueix. Aquest perfil professional ha de ser capaç de proposar idees, inventar artefactes nous, fer recerca i càlculs matemàtics i dissenyar solucions estètiques i creatives, a més de gestionar projectes i desenvolupar prototips, tot tenint en compte les necessitats del seu públic objectiu i mitjançant propostes de valor de negoci econòmiques i sostenibles amb el medi ambient.

L’enginyer o enginyera de disseny industrial pot formar part d’equips creatius de disseny i equips de recerca i desenvolupament, realitzar consultories tècniques, formar a futurs enginyers, ser emprenedor, dirigir projectes, entre moltes altres més funcions a l’abast dels coneixements creatius, tècnics i científics que tingui. En definitiva, el dissenyador industrial és un perfil multidisciplinari que disposa d’un ampli ventall de coneixements per dissenyar i desenvolupar productes i serveis.

Alguns dels seus camps de treball són els següents:

  • Anàlisi i diagnòstic en el desenvolupament de productes i els processos industrials
  • Anàlisis de mercat i competència per detectar necessitats noves
  • Desenvolupament de models i prototips
  • Consultoria i assessoria
  • Administració pública
  • Docència i recerca

Els enginyers i enginyeres de disseny industrial intervenen en els camps del disseny, desenvolupament, supervisió i producció d’un producte des del punt de vista estètic, estructural i funcional.

Quant guanya un enginyer de disseny industrial?

El sou mitjà d’un enginyer o enginyera de disseny industrial a Espanya ronda entre els 25.000 € l’any per als enginyers de nivell júnior i uns 50.000 € l’any per als enginyers més experimentats.

En general, es pot afirmar que l’enginyeria és una de les professions millor remunerades en l’àmbit laboral. Els enginyers i enginyeres es consideren figures importants i de gran reconeixement social per les seves aportacions en el desenvolupament de projectes que ofereixen solucions en els diferents sectors de béns i serveis.

On es forma un enginyer de disseny industrial?

L’enginyer o enginyera de disseny industrial es forma en centres educatius superiors com per exemple universitats. Elisava és una facultat especialitzada en enginyeria i disseny industrial a Barcelona, que ofereix formació als futurs enginyers i enginyeres mitjançant el seu Grau en Enginyeria de Disseny Industrial. El grau posa a la disposició dels alumnes els coneixements i eines necessàries per desenvolupar projectes, amb la finalitat d’aportar solucions reals a través del disseny, les ciències i la tecnologia. Si t’interessa, també pots consultar aquest altre post sobre les diferents branques de l’enginyeria.