Feina i el sou d’un dissenyador d’interiors

26 juny 2023
Diseñador de interiores

El camp de treball d’un dissenyador d’interiors abasta la planificació i disseny d’espais interiors, amb l’objectiu de crear ambients funcionals i atractius. Els dissenyadors d’interiors i dissenyadores d’interiors poden treballar en una varietat d’entorns, incloent-hi llars, oficines, hotels, restaurants i botigues minoristes. El perfil d’un dissenyador d’interiors pot variar, però generalment es requereix una formació en disseny, coneixements en materials, mobiliari, il·luminació i color, i habilitats de comunicació i presentació. Alguns d’aquests estudis són, per exemple, el Grau en Disseny i Innovació i el Màster en Disseny de l’Espai Interior d’Elisava. Pel que fa al sou d’un dissenyador d’interiors, aquest depèn de diversos factors com l’experiència, la ubicació geogràfica i el tipus de treball que es realitza.

Què és un dissenyador d’interiors?

Un dissenyador d’interiors és un professional que es dedica al disseny i la planificació d’espais interiors en llars, oficines, establiments comercials, entre d’altres. Aquesta disciplina és una branca del disseny que combina elements tècnics i creatius per crear ambients que satisfacin les necessitats i els gustos del client.

El perfil professional d’una dissenyadora d’interiors requereix de diverses habilitats, entre les quals destaquen l’organització i planificació. Els dissenyadors d’interiors han de ser capaços de planificar l’ús de l’espai i d’organitzar els elements de disseny per crear un ambient atractiu i funcional. A més, han de tenir una gran capacitat creativa per poder oferir solucions innovadores i personalitzades als seus clients.

Una altra habilitat essencial és el coneixement sobre el color i la forma, ja que això permet al dissenyador crear harmonia i equilibri en els espais que dissenya. A més, han de ser capaços de visualitzar i plasmar les seves idees de manera clara, la qual cosa implica l’ús d’eines de disseny com a programari de modelatge 3D.

La recerca és una altra habilitat fonamental d’una dissenyadora d’interiors, ja que han d’estar al dia amb les últimes tendències i materials en el mercat. Han de ser capaços d’investigar i trobar els productes adequats per a cada projecte.

Finalment, els dissenyadors d’interiors han de tenir habilitats de comunicació i resolució de problemes per poder treballar amb els clients, comprendre les seves necessitats i oferir solucions adequades. També és necessari que tinguin coneixements sobre els productes i la qualitat dels materials, per poder seleccionar els millors materials i mobiliari per a cada projecte.

En resum, un dissenyador d’interiors és un professional creatiu i tècnic, capaç de planificar i dissenyar espais interiors que combinin la funcionalitat i l’estètica. Requereix d’una àmplia varietat d’habilitats i coneixements per exercir la seva feina de manera efectiva.

Què fa un dissenyador d’interiors?

El treball d’un dissenyador d’interiors implica la planificació i disseny d’espais interiors en funció de les necessitats i preferències del client. El dissenyador ha de treballar en col·laboració amb el client per comprendre les seves necessitats i oferir solucions personalitzades.

La tasca principal de la dissenyadora d’interiors és ordenar i organitzar els espais interiors. El dissenyador s’ocupa de crear ambients atractius, còmodes i funcionals, tenint en compte els requisits específics del projecte.

També té domini d’elements com el mobiliari, els materials, la il·luminació, la pintura i altres detalls, amb l’objectiu final de crear un espai que compleixi amb els requisits del client i que reflecteixi el seu estil i personalitat.

El treball d’un dissenyador d’interiors també pot incloure la supervisió de la construcció i la decoració dels espais dissenyats. Això implica treballar en estreta col·laboració amb arquitectes, contractistes i altres professionals per assegurar que es compleixin els requisits del disseny.

En definitiva, un dissenyador d’interiors és un professional capaç de crear espais interiors atractius, funcionals i personalitzats, tenint en compte aspectes tècnics i creatius. El dissenyador ha de treballar en col·laboració amb el client per entendre les seves necessitats i oferir solucions úniques i personalitzades.

Quant guanya un dissenyador d’interiors a Espanya?

El salari d’un dissenyador d’interiors pot variar significativament segons diversos factors, com la ubicació geogràfica, el tipus d’ocupador, l’experiència i l’especialització. El sou d’un dissenyador d’interiors a Espanya oscil·la entre 25.000€ euros a l’any per a un júnior acabat de graduar treballant per compte d’altri fins a milers d’euros per a professionals consagrats.

La manera en què els dissenyadors d’interiors cobren per la seva feina també pot variar. Alguns poden cobrar per projecte, mentre que uns altres poden cobrar per hora o per superfície del projecte. A més, la ubicació geogràfica també pot influir en la tarifa que un dissenyador d’interiors pot cobrar.

Quant als perfils dels dissenyadors d’interiors, hi ha dues opcions principals: freelance i en plantilla (per compte d’altri). El dissenyador d’interiors freelance que treballa per compte propi s’encarrega d’aconseguir els seus propis clients i projectes. Té més flexibilitat quant als seus horaris de treball, però també pot enfrontar-se a la incertesa financera.

D’altra banda, els dissenyadors d’interiors en plantilla treballen per a una empresa o estudi de disseny. Tenen un salari fix i un horari de treball establert, però tenen menys llibertat quant als projectes que poden agafar i poden tenir menys control sobre el procés creatiu.

 

Com pot millorar el sou d’un dissenyador d’interiors?

Hi ha diverses maneres amb les quals un dissenyador d’interiors pot millorar el seu sou o cobrar tarifes més altes pel seu treball. A continuació es presenten alguns suggeriments:

  • Obtenir títols i acreditacions oficials: Els títols i acreditacions oficials poden millorar la credibilitat i el reconeixement professional del dissenyador d’interiors.
  • Posicionar-se adequadament en el mercat: Els dissenyadors d’interiors han de tenir una bona presència en línia i en les xarxes socials, així com una cartera sòlida de projectes anteriors.
  • Disposar d’una bona xarxa de contactes: Els dissenyadors d’interiors poden establir relacions amb altres professionals de la indústria, com ara arquitectes, constructors i contractistes, per obtenir referències i tenir més oportunitats de feina.
  • Diversificar el negoci: Els dissenyadors d’interiors poden considerar l’expansió del seu negoci oferint serveis d’interiorisme a comerços o constructores.
  • Especialització en un nínxol: Els dissenyadors d’interiors que s’especialitzen en un nínxol específic, com el disseny d’interiors per al sector hoteler o per a la restauració, poden cobrar tarifes més altes gràcies a la seva experiència i als coneixements especialitzats en aquest camp.

Dissenyador d’interiors: carrera d’estudi

Si estàs interessat a convertir-te en dissenyador d’interiors, una opció és estudiar una carrera universitària relacionada amb el disseny i l’arquitectura. A través d’aquesta carrera podràs adquirir els coneixements teòrics i pràctics necessaris per exercir com a dissenyador d’interiors.

Existeixen diverses universitats que ofereixen programes d’estudis en disseny d’interiors, en els quals els estudiants poden aprendre sobre conceptes de disseny, materials i tecnologia, planificació i organització de l’espai, i disseny de mobiliari, entre altres temes.

Una excel·lent opció d’estudis, com hem dit, és el Grau en Disseny i Innovació amb menció en disseny d’interiors d’Elisava, una prestigiosa escola de disseny situada a Barcelona. Aquest programa d’estudis està dissenyat per preparar els estudiants per treballar en diverses àrees del disseny, incloent-hi el disseny d’interiors.

A través d’aquest grau, els estudiants poden adquirir una formació sòlida en disseny, i també en àrees com la recerca i la creativitat, la qual cosa els permetrà desenvolupar projectes innovadors i adaptats a les necessitats dels clients. A més, el programa també ofereix la possibilitat de fer pràctiques en empreses del sector, una oportunitat que pot ser molt valuosa per adquirir experiència i establir contactes professionals.

En resum, estudiar una carrera de disseny relacionada amb el disseny d’interiors pot ser una excel·lent opció per aquells interessats a convertir-se en dissenyadors d’interiors. Elisava ofereix un programa d’estudis d’alta qualitat en aquesta àrea, que pot ser una opció fantàstica per aquells que busquen una formació completa i adaptada a les necessitats del mercat laboral.

Per aprofundir en la temàtica, pots llegir el post Estudiar disseny d’interiors.