Estudiants de grau i 20 associacions de Barcelona treballen conjuntament per repensar la ciutat

El passat divendres 3 de desembre es van dur a terme a l’espai Urbine de L’Hospitalet de Llobregat les presentacions dels projectes de 160 alumnes del Grau en Disseny d’Elisava, de 4 disciplines diferents, com a part de l’assignatura Projecte Global 1.

La iniciativa ha tingut per objectiu re-significar la ciutat i fer propostes a través d’intervencions que millorin el capital social de la metròpoli. Amb aquesta finalitat, s’han organitzat diferents workshops, on s’ha treballat en els diversos projectes conjuntament amb associacions i institucions amb problemes reals que requereixen atenció, reflexió, solucions i respostes des d’una perspectiva global del disseny.

Els workshops s’han dut a terme en diversos espais, on els alumnes han treballat diverses disciplines: El Taller Gràfic (Experimentació gràfica), Media Lab (Experiències interactives), Biblioteca (Recerca), Taller de Prototips (Producte i Espai), Science Lab (Experimentació tècnica i científica), Taller d’Espai (Prototips, Maquetes, Materials) i TMDC.

En total, han col·laborat en la iniciativa 20 associacions i/o institucions de l’àrea metropolitana, entre les quals es troben Extintion Rebelion Joves, Recuperem els carrers, Protegim les escoles, Fundació Josep SantaCreu o Anem per feina, entre d’altres.