Dr. Romualdo Gondomar

Professor del Grau en Disseny i del Màster Universitari en Disseny i Comunicació

romualdo_gondomar
Doctor en Comunicació Social per la Universitat Pompeu Fabra, en la línia de recerca de Comunicació i Disseny amb la tesi: “El llenguatge de la utilitat: una anàlisi pragmàtica de les coses” (ECL).
Màster Universitari en Disseny i Comunicació, Universitat Pompeu Fabra i ELISAVA Escola Superior de Disseny.
Bachelor of Arts with Honours in Design, per la University of Southampton (Homologat pel Ministerio de Educación)
European Master course on Design, amb el projecte de recerca “Rethinking urban transports”, projecte de la Unió Europea coordinat per Escoles de disseny de Barcelona, Amsterdam, Arnhem, Copenhagen y Essen.
Dissenyador de producte per ELISAVA Escola Superior de Disseny, adscrita a la Universitat Pompeu Fabra.
Graduat en Arts Aplicades, especialitat de Disseny Industrial per l’Escola Superior de Disseny i Art “Llotja” de Barcelona.
El Dr. Romualdo Gondomar es professor del Grau Universitari en Disseny i del Màster Universitari en Estudis Interdisciplinaris en Disseny i Comunicació. A més, al llarg dels vint anys d’experiència docent també ha impartit docència al Grau Universitari en Enginyeria en Disseny Industrial i al Grau Superior en Disseny. En el període 2000-2011 va exercir diferents càrrecs de coordinació acadèmica en els estudis de Grau en Disseny i en el Grau Universitari en Disseny: Coordinador Docent d’Itineraris Curriculars i Projecte Final d’Estudis, Coordinador Docent de 1r Cicle, Coordinador Docent de 2n Cicle, Coordinador Docent d’Àrees Professionals i Treball Final de Grau. Ha estat membre de la Ponència Redactora del Pla d’Estudis del Grau Universitari en Disseny i del Comitè d’Avaluació i d’Acreditació del Màster Universitari en Estudis Interdisciplinaris en Disseny i Comunicació.

Com a professor col·laborador ha impartit docència al Postgrado en Investigación y Gestión del Diseño del ISEC Lisboa. Instituto Superior de Educação e Ciências.

Va exercir com a Cap de Programació del “Any del Disseny 2003” de Barcelona, esdeveniment gestionat pel FAD (Foment de les Arts i del Disseny) i promogut pel Ministerio de Ciencia y Tecnología; la Generalitat de Catalunya (Departament de Cultura; Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial, CIDEM; Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme) i l’Ajuntament de Barcelona. Entre el 2002 i 2003 es van programar i organitzar més de 250 activitats a Barcelona i a altres ciutats de l’Estat (exposicions, debats, concursos, congressos i conferències) relacionades amb els diversos àmbits del disseny gràfic, de producte, moda, audiovisual, arquitectura i joieria.

Ha participat en la tutela i desenvolupament de diversos projectes relacionats amb la interacció, la ergonomia i la realitat virtual col·laborant amb institucions com TMB, l’Hospital Sant Joan de Deu o el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.

Els seus àmbits d’investigació relacionen diverses disciplines i àrees teòriques de coneixement relacionades amb el pragmatisme, la comunicació, el disseny, la interacció i els avenços tecnològics dels entorns digitals.