Dr. Jonathan Chacón

Cap de l’Àrea de Gestió i Dades del Grau en Enginyeria de Disseny Industrial

Elisava
Professor Grau en Enginyeria de Disseny Industrial d’Elisava
Professor Grau en Disseny d’Elisava
Professor col·laborador estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC

Doctor en Tecnologies de la Informació, les Comunicacions i els Mitjans Audiovisuals
Màster en Tecnologies de la Informació, les Comunicacions i els Mitjans Audiovisuals
Enginyer en Informàtica
Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes


El Jonathan Chacón té experiència tant en el camp educatiu com científic. Graduat en Enginyeria Informàtica (2009), té un doctorat en Tecnologies de la Informació, les Comunicacions i els Mitjans Audiovisuals (2016) per la Universitat Pompeu Fabra. El doctorat el va fer dins del Grup de Tecnologies Interactives (GTI), on va descobrir la seva passió per la interacció persona-ordinador (HCI pel seu acrònim en anglès) i l’experiència d’usuari. El focus de la seva tesi va ser l’estudi de diferents mecanismes per donar suport a plataformes educatives en xarxa, per facilitar la creació i compartició de continguts educatius entre comunitats de professors. La seva trajectòria ha modelat un perfil híbrid entre tecnologia, interacció i pedagogia.

Actualment és Coordinador de l’Àrea de Gestió i Dades i professor del Grau en Enginyeria i Disseny Industrial. A més a més, també es professor col·laborador a la Universitat Oberta de Catalunya en els estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació.

Fins ara ha participat en projectes de recerca europeus com: TENCompetence o l’Integrated Journalism in Europe, on configurava la infraestructura del projecte per donar suport als diferents pilots educatius; projectes de recerca nacionals com Learn3, EEE o METIS, on treballava a definir escenaris de treball, configuració de la plataforma i desenvolupament de noves eines interactives per la compartició i gestió de recursos.