E
Enquesta de satisfacció d’AQU Catalunya per als recent titulats i titulades

Volem conèixer la teva opinió! Des d’Elisava i l’AQU, Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, volem saber com t’ha anat des que has acabat la universitat. Per això, et demanem que participis en l’enquesta de satisfacció als titulats i titulades. L’objectiu és conèixer les teves impressions sobre la qualitat i la satisfacció amb els estudis que has cursat.

Responent a l’enquesta, a més, contribuiràs a la millora dels ensenyaments i ajudaràs els futurs i futures estudiants, que tindran més informació a l’hora de decidir-se per uns estudis. Els teus companys i companyes titulats el curs 2021-2022 van participar en l’edició anterior de l’enquesta. Trobaràs els resultats dels graduats universitaris al portal EUC Dades, et convidem a consultar-los!

Fins al 31 de gener de 2024, tu també tens l’oportunitat d’explicar la teva experiència amb els estudis, i només tardaràs 4 minuts a respondre l’enquesta! El qüestionari és anònim i ha estat consensuat amb tot el sistema d’educació superior de Catalunya i amb l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Participa en la millora dels ensenyaments responent l’enquesta en el següent enllaç: