Projectes I+D / R+D

Oferim a empreses, organitzacions i institucions la possibilitat de dur a terme projectes creatius i innovadors per donar resposta a reptes empresarials. Abordem aquests projectes aplicant el mètode científic, el human-centered design, la creativitat, la investigació i el prototipatge. Duem a terme:

  • Projectes d’innovació incremental, aportant valor afegit diferencial per a la millora dels productes o serveis ja existents.
  • Projectes d’innovació disruptiva, dissenyant noves idees per aplicar-les en productes o serveis i impactar en el mercat i la societat.
  • Projectes de recerca i consultoria, a través d’Elisava Research, el departament d’innovació i recerca d’Elisava.

Àrees d’impacte

Projectes

Els projectes que duem a terme poden ser de dues tipologies: in class o out of class. Els projectes in class estan vinculats a una assignatura i al calendari acadèmic. Els out of class es poden desenvolupar a través d’Elisava Acadèmia o d’Elisava Research, no estan vinculats a una assignatura ni estan condicionats per timings acadèmics concrets.


Projectes in class

Projecte Acadèmic (PA)

Es duu a terme dins d’una assignatura d’un dels nostres graus o màsters, amb una durada aproximada de 3 mesos.

Treball Fi de Grau (TFG) o Treball Fi de Màster (TFM)

L’alumnat dels nostres graus i màsters fa, durant el seu darrer curs, un projecte final (durada aproximada de 9 mesos). A Elisava dediquem una atenció especial a aquesta fase de la formació i animem l’alumnat perquè treballi en projectes proposats per empreses en grups que poden ser multidisciplinaris.


Projectes out of class

Workshop (W) o Innovation Lab (IL)

Configurem un equip multidisciplinari ad hoc per desenvolupar el projecte, que pot durar aproximadament de 6 a 8 setmanes (Workshop) i 3 mesos (Innovation Lab), amb un objectiu definit entre l’empresa i Elisava.

Projectes de Recerca

Projectes vinculats a una de les àrees de coneixement d’Elisava Research.

Doctorats Industrials

Projectes que reuneixen l’entorn empresarial i l’universitari, i estudiants de doctorat per desenvolupar una investigació de tres anys aproximadament, segons les necessitats i els objectius de l’empresa, i que coincideix amb les àrees de coneixement d’Elisava Research.

Partenariat Estratègic

Projectes estratègics de recerca i innovació realitzats des d’Elisava Acadèmia + Elisava Research, de 2 a 3 anys.

Empreses, institucions i ONG col·laboradores

A Elisava Business desenvolupem projectes amb empreses, institucions i ONG per generar i transferir coneixement, abordar els reptes de present i de futur i promoure el canvi.

Col·laborem amb més de 120 empreses de diversos sectors amb l’objectiu d’aportar valor a través del disseny i l’enginyeria.

Mostrar la llista d’empreses

Elisava Degree Show

El Degree Show d’Elisava és l’exposició dels prop de 250 treballs de fi de grau que organitzem cada any en un espai extern a l’escola.

Convidem empreses i institucions perquè puguin fer tangibles el talent i les capacitats dels nostres estudiants, juntament amb la detecció de noves oportunitats de col·laboració.

Degree Show
Degree Show
Degree Show