Programes On Demand 

Davant dels grans reptes de transformació digital i sostenible, així com la situació de canvi constant, les empreses requereixen de nous coneixements i noves eines àgils de treball. La focalització en els factors competitius, així com la cultura creativa i col·laborativa, són essencials per impulsar la generació de valor i assolir l’impacte desitjat.

Elisava Transfer Hub ofereix un servei personalitzat a les empreses per dissenyar plans de formació adaptats als objectius concrets de cadascuna. D’acord amb les necessitats, el servei de formació i transferència pot acompanyar les empreses en el curt, mitjà i llarg termini.


Metodologia
  • Recepció del briefing i necessitats de l’organització
  • Co-creació dels objectius i definició de les habilitats del perfil de formació a mida
  • Disseny del programa i de l’experiència d’aprenentatge
  • Gestionem i coordinem la impartició presencial, en línia o semipresencial (a Elisava o a l’empresa)
  • Enquesta d’avaluació d’aprenentatges