Empreses

Impulsem el potencial de les col·laboracions universitat-indústria i institucions per generar un impacte en el mercat i en la societat. Promovem l’educació, la transferència de coneixement i la investigació a les àrees del disseny, la comunicació i l’enginyeria de disseny industrial.

Realitzem projectes d’I+D i R+D i in-company trainings. També comptem amb Elisava Impuls per a potenciar l’emprenedoria i l’acceleració.

B