Empreses

Impulsem el potencial de les col·laboracions universitat-indústria i institucions per generar un impacte en el mercat i en la societat.

Promovem l’educació, la transferència de coneixement i la investigació a les àrees del disseny, la comunicació i l’enginyeria de disseny industrial.

B