Elisava i Packaging Cluster firmen un conveni de col·laboració per seguir apropant acadèmia i indústria 

El passat 31 d’octubre, Elisava i Packaging Cluster van signar un conveni de col·laboració per seguir explorant possibles sinèrgies en els àmbits de la innovació, el coneixement i la recerca.

L’acord reafirma l’interès comú d’ambdues parts i formalitza una relació preexistent que es materialitza tant en la captació de talent com en l’intercanvi de coneixement entre Packaging Cluster i els Graus en Disseny i Innovació, i en Enginyeria de Disseny Industrial d’Elisava, ja sigui en els camps de la sostenibilitat i els materials com pel que fa a les normatives i protocols europeus vigents en l’àmbit industrial d’acord amb l’Agenda 2030.

El conveni reafirma també la voluntat de participació conjunta en esdeveniments amb presència del clúster com Hispack o la recent Setmana de la Prevenció de Residus (European Week for Waste Reduction), celebrada del 18 al 26 de novembre i que ha comptat amb una conferència inaugural sobre Packaging Circular a càrrec de la Dra. Isabel Ordoñez d’Elisava.

Sobre Packaging Cluster

Entitat sense ànim de lucre constituïda el 2012 per empreses catalanes i que avui agrupa més 140 membres actius entre empreses, centres de coneixement i entitats que representen la cadena de valor del sector de l’embalatge. L’objectiu principal de l’entitat és el d’ajudar a la millora competitiva de les empreses amb el propòsit de resoldre els reptes actuals del sector, impulsar la innovació i generar noves oportunitats de negoci. Més informació a packagingcluster.com.