Disseny editorial: Tot allò que has de saber

28 oct. 2022
diseno_editorial

Ningú no pot negar el pes que té el component visual en el nostre món. Els éssers humans rebem gran part de la informació a través dels ulls i, com s’ha provat científicament, tenim més memòria visual que auditiva. Així, la imatge és un element de vital importància, motiu pel qual els llibres, les revistes i altres publicacions necessiten arribar al lector no només mitjançant el contingut sinó mitjançant la vista.

D’aquesta manera, el disseny editorial sorgeix com una forma de captivar el públic a través de l’estímul visual. Es tracta d’un sector en evolució constant, que ha viscut l’auge del format digital i ha d’estar actualitzant-se contínuament. En aquest sentit, el Màster en Disseny Editorial d’Elisava ofereix les eines necessàries per esdevenir el dissenyador editorial que requereix aquest sector tan canviant i evolucionat.

Què és el disseny editorial i per a què serveix?

El disseny editorial és la branca del disseny gràfic que se centra en la creació i producció de tota mena de publicacions editorials, com són llibres, revistes o periòdics, entre d’altres; és a dir, s’encarrega de l’arquitectura de qualsevol tipus de publicació. Entre les seves funcions principals hi ha dotar un contingut de personalitat, atreure l’atenció del lector i estructurar el material d’una forma clara.

On s’aplica el disseny editorial?

Tot i haver mencionat els mitjans tradicionals, com revistes, periòdics o llibres, el disseny gràfic editorial comprèn molt més que això, des de catàlegs de productes fins a butlletins i fullets, passant per llibres electrònics i fins i tot informes anuals d’empreses. En definitiva, qualsevol mitjà digital o imprès que vulgui comunicar una idea amb paraules i elements gràfics necessita el disseny editorial.

Elements principals del disseny editorial

Les publicacions compten amb un seguit d’elements que tot dissenyador editorial ha de conèixer per garantir un bon disseny. Entre ells distingim el format, la retícula, la tipografia, el color i els elements gràfics.

  • El format:

Fa referència a la forma i mida del producte final, és a dir, al suport físic o digital emprat. El format respon al tipus de publicació i al seu contingut, però sobretot al mitjà de producció, és a dir, la tècnica d’impressió i la màquina que l’imprimeix. (Cada màquina admet formats de paper diferents). És per això que en disseny editorial són bàsics els coneixements d’arts gràfiques, per optimitzar l’ús de paper i disminuir-ne el residu. Avui dia és imprescindible abordar la producció editorial des d’una òptica sostenible.

  • La retícula:

És la base de tots els elements, ja que estructura i aporta coherència al contingut. Es pot definir com un conjunt de línies i guies en les quals se situen els diferents elements compositius, que ajuden a distribuir l’espai de disseny. En conclusió, és una de les eines fonamentals del disseny, que contribueix a equilibrar la composició de les pàgines i organitzar el contingut.

  • La tipografia:

L’objectiu del disseny editorial és garantir que les publicacions siguin atractives, visualment interessants i fàcils de llegir. Un bon disseny editorial és coherent i clar amb el seu propòsit. Cada vegada que la tipografia s’utilitza de manera efectiva, pot evocar sentiments diferents; dominar aquest llenguatge és clau en el disseny editorial.

  • El color:

El color és un element clau en el disseny, ja que influeix en la manera de percebre una publicació, així com en la força amb la qual es comunica un missatge. La capacitat que té per transmetre emocions i sensacions s’ha demostrat en un gran nombre d’estudis. A més, contribueix a l’adequació entre el contingut i el marc visual. Depenent de com es combinin els colors, la percepció de la publicació serà diferent.

  • Els elements gràfics:

Aquesta categoria engloba tots aquells elements més enllà del text i les imatges, com poden ser dibuixos, taules, gràfiques o infografies. Aquests recursos il·lustren el missatge que es vol transmetre, complementen el contingut i aporten valor a la publicació. A més a més, són un estímul visual per al lector, ja que generen punts d’atenció que ajuden a aportar força al missatge.

Màster en Disseny Editorial

El Màster en Disseny Editorial d’Elisava aborda la pràctica del disseny editorial des de múltiples perspectives i a través de diferents formats. Es dirigeix a estudiants curiosos, dinàmics i proactius, que desitgin explorar relacions noves entre el disseny i el contingut.

Mitjançant una sèrie de projectes, workshops i xerrades, aprendràs perspectives diverses de la mà d’experts internacionals, combinant teoria amb pràctica perquè t’endinsis en el sector i en comprenguis les necessitats.

El programa formatiu d’aquest màster aposta per l’aprenentatge actiu i proactiu, a través de tres projectes que els estudiants hauran de desenvolupar en tots els seus aspectes: un llibre, una revista i una plataforma digital.

L’objectiu final és formar professionals preparats per incorporar-se al món laboral en sectors com la televisió, els mitjans de comunicació escrits o visuals i el sector editorial tradicional.

Si estàs valorant estudiar disseny editorial, però encara no tens clar on, el Màster en Disseny Editorial d’Elisava pot oferir-te les eines necessàries per esdevenir el dissenyador editorial que sempre has somiat.