Diferències entre PHD i doctorat

06 nov. 2021
4_phd

Molts estudiants pensen que PHD i doctorat són el mateix, però, en realitat, hi ha algunes diferències entre aquests dos estudis de postgrau.

Què significa PHD?

PHD és l’abreviatura anglosaxona de Philosophie doctor que, traduït a l’espanyol, significa Doctor en Filosofia. Per tant, es tracta d’un tipus de doctorat en investigació original que s’aconsegueix defensant una tesi que documenta la investigació i el desenvolupament del tema que s’ha decidit analitzar. A més, és important tenir en compte que pot abastar tota mena de temàtiques: des de disciplines científiques, fins a més socials.

Si bé és cert que tots els doctorats requereixen una àmplia investigació, hores de curs similars i una tesi doctoral, la finalitat d’un PHD és una carrera acadèmica o de recerca que sovint s’orienta cap a la professió docent.

Què significa doctorat?

En canvi, la majoria d’altres títols de doctorat estan orientats a una professió fora de l’entorn universitari o de recerca. Per exemple, generalment, els advocats han de tenir un J.D. o els metges un M.D.

Per tant, en determinats entorns, s’usa el terme PHD o doctorat indistintament, ja que un PHD és un tipus de doctorat. No obstant això, és important tenir en compte que no tots els doctorats pertanyen a PHD. Sigui com sigui, es tracta del grau acadèmic més alt que hi ha en l’àmbit universitari i, en conseqüència, requereix molta dedicació. Normalment, es necessiten entre 4 i 10 anys per aconseguir obtenir-lo.

Quins tràmits d’admissió tenen tots dos sistemes?

Encara que hi ha algunes diferències entre PHD i doctorat, els requisits d’accés per cursar aquests dos programes de postgrau són els mateixos. Per accedir-hi, és imprescindible comptar amb un màster o mestratge oficial.

Però… Com saber si un mestratge té validesa oficial? Especialment, si es volen fer estudis de postgrau a l’estranger, pot resultar complicat saber diferenciar aquells màsters que tenen validesa oficial dels que no. En aquest sentit, qualsevol escola o universitat que compti amb un màster o mestratge oficial ho haurà d’indicar en la seva descripció del programa del curs.

És el cas, per exemple, del nostre Màster Universitari en Disseny i Comunicació, un màster oficial que permet accedir posteriorment a un programa de doctorat de l’àmbit de la comunicació i el disseny.

Màster o mestratge oficial a Espanya

El màster o mestratge oficial és una excel·lent opció formativa per a aquells estudiants que disposen d’una llicenciatura i que volen seguir els seus estudis de postgrau. D’entre les diferents opcions que existeixen, estudiar un màster o mestratge a l’estranger és altament recomanable i fer-ho a Espanya, un país amb una àmplia oferta cultural i un sistema de formació avançat, és una garantia d’èxit.

Són molts els estudiants que arriben al nostre país d’arreu del món per estudiar un màster o mestratge oficial. De fet, la nostra escola rep cada any a centenars d’estudiants estrangers que contribueixen a la creació d’un espai obert i plural. Elisava es nodreix d’una societat multicultural, molt innovadora i en constant canvi.

En els últims anys, s’experimenta una creixent demanda d’estudiants que provenen de països LATAM, com Mèxic, Colòmbia o el Perú. Un dels principals avantatges amb què compten els estudiants d’aquests països és que ja dominen la llengua. Per això, el procés d’adaptació al nou país resulta molt més senzill.

Finalment, volem recordar-te que, si ets estudiant de Mèxic, Colòmbia, Perú o qualsevol altre país, pots contactar amb nosaltres per conèixer totes les opcions formatives que pot oferir-te Elisava. Som la primera escola de disseny d’Espanya i comptem amb un ampli ventall d’estudis de grau i postgrau. Et recomanem especialment el nostre Màster Universitari en Disseny i Comunicació, ja que et capacitarà per accedir a qualsevol programa de doctorat que vulguis.