Design Thinking, què és i per què serveix?

18 jul. 2022
design-thinking-patrick-perkins

Vivim en una era de canvis permanents i el ritme de canvi és cada vegada més accelerat. En aquest entorn, la competitivitat de qualsevol organització depèn cada vegada més de la seva capacitat d’innovar, en altres paraules, de la seva capacitat de transformar reptes en noves solucions que aportin valor. Capacitat d’innovar que permeti a l’organització adaptar-se o fins i tot transformar-se abans de convertir-se en obsoleta. La innovació ha de formar part de l’ADN de qualsevol empresa que vulgui continuar sent competitiva.

Però innovar no és senzill, són moltes les barreres i inhibidores. En aquest sentit, el design thinking ens pot ajudar a potenciar la nostra capacitat d’innovar. És per això que Elisava ofereix 3 màsters d’Executive Education: el Màster en Gestió Avançada del Disseny, Estratègia i Emprenedoria, el Màster en Investigació per al Disseny i la Innovació, i el Màster en Strategic Design in Complexity.

Design thinking, què és?

Quin és el significat del design thinking? Es pot definir design thinking com a un procés iteratiu i centrat en les persones que busca trobar solucions a problemes complexos.

Aquesta definició destaca els següents elements:

 • Procés iteratiu: el design thinking no és un procés lineal, sinó un procés iteratiu en el qual cada iteració ens permet comprendre millor als usuaris, redefinir millor els problemes i crear millors solucions als problemes mencionats.
 • Procés centrat en les persones: des de dues perspectives; primera, el design thinking se centra a entendre els problemes i/o necessitats dels usuaris/clients i altres stakeholders, cosa que augmenta les possibilitats de desenvolupar millors productes, serveis i/o processos interns; segona, el design thinking és un esport d’equip que implica a diverses persones de l’organització, cosa que porta a accelerar i/o consolidar una mentalitat cada cop més centrada en els clients i les persones, aspectes fonamentals per a la competitivitat futura de qualsevol empresa.
 • Trobar solucions a problemes complexos: el design thinking comença amb la identificació d’un problema complex que afecta un conjunt de persones.
 • Trobar solucions: el design thinking és extremadament útil per abordar problemes complexos o mal definits, ja que es focalitza en comprendre les necessitats de les persones implicades en els problemes mencionats amb l’objectiu d’entendre’ls per poder desenvolupar millors solucions.

Tot i que el design thinking pretén trobar solucions desitjables des del punt de vista humà, tecnològicament factible i econòmicament viable, és cert que el focus se centra en la variable desitjabilitat.

El Design Thinking és aplicable a tota classe d’organitzacions, independentment del seu sector.

Fases del design thinking

Depenent de l’organització o autor, el design thinking es pot dividir en tres i set fases. Dit això, en aquest post ens referirem a les 5 fases proposades per l’Institut de Disseny Hasso Plattner de Standford (la d.school), ja que és una de les més utilitzades.

Les 5 fases suggerides per la d.school són les següents:

 • Empatitzar: es focalitza en empatitzar amb les persones implicades en el problema que s’intenta resoldre per desenvolupar una millor comprensió de les necessitats dels usuaris.
 • Definir: es focalitza en organitzar tota la informació generada durant la fase d’Empatitzar per definir millor el problema des de la perspectiva de les persones que l’estan patint.
 • Idear: es focalitza en generar el màxim nombre d’idees per solucionar el problema definit des de diferents perspectives.
 • Prototipar: es focalitza en desenvolupar un conjunt de versions reduïdes i barates de les millors idees (prototips) amb l’objectiu de validar certes hipòtesis en les que se sustenten.
 • Testar: es focalitza en posar a prova les solucions prototipades per validar si són adequades i/o es poden millorar en funció de les experiències dels usuaris.

Com s’ha comentat, el design thinking no és un procés lineal en el qual les cinc fases són sempre seqüencials. Les fases poden alternar-se, desenvolupar-se en paral·lel o repetir-se diversos cops. Al final, consisteix a aplicar la combinació ideal per descobrir les millors solucions. I aquesta combinació dependrà de molts factors (problema, equip i context, entre d’altres).

Design thinking a la gestió de projectes

En els màsters d’Executive Education d’Elisava aprendràs a aplicar, d’entre moltes altres eines i metodologies de business design (disseny empresarial) i innovació, el design thinking en projectes específics i reals. Perquè la millor manera d’aprendre és fent.

Els 3 màsters d’Executive Education combinen disseny i negoci amb l’objectiu de consolidar una mentalitat d’explorador i dissenyador, fonamental en un entorn tan complex i canviant com l’actual, i dotar als estudiants d’un conjunt d’eines que els permetin prendre millors decisions per liderar i desenvolupar solucions innovadores.

Tot i que tot l’alumnat dels 3 màsters interactuarà i col·laborarà en algunes activitats i projectes (per exemple, durant els 2 fieldtrips i els projectes transversals), cada màster s’enfoca en un aspecte específic que el diferencia de la resta:

 • El Màster en Gestió Avançada del Disseny, Estratègia i Emprenedoria es focalitza en desenvolupar un projecte d’emprenedoria en equip, donant un pes importat a l’aprenentatge i a com iterar i pivotar a través de l’experimentació aplicada al desenvolupament empresarial, el service design i el lideratge ètic per trobar la millor proposta de valor i model de negoci.
 • El Màster en Investigació per al Disseny i la Innovació es focalitza en desenvolupar un projecte en equip per a un client. Els projectes de la primera part del màster se centren en la investigació de tendències i la seva identificació, així com a dissenyar futurs escenaris, mentre que els projectes de la segona part se centren a desenvolupar solucions innovadores que permetin al client adaptar-se o inclús avançar-se als canvis de l’entorn.
 • El Màster in Strategic Design in Complexity es focalitza en augmentar la capacitat de resolució de problemes en entorns cada cop més complexos i incerts. Per això, es fomenta un procés de reflexió individual que combina el disseny estratègic, el pensament sistemàtic, la sostenibilitat i altres ciències socials aplicades, per augmentar la capacitat d’idear nous i millors enfocaments en el camp de la innovació empresarial i social que donin resposta als reptes del nostre temps.

Article de l’Enric Bayo, Coordinador dels Màsters i Postgraus Executive.