Conveni de pràctiques: concepte i característiques principals

12 maig 2021
convenio-de-practicas-01

Saps què és un conveni de pràctiques? En el post d’avui, t’expliquem quines són les seves principals característiques, en què es diferencia amb un contracte de pràctiques i quins tipus de pràctiques externes existeixen.

Conveni de pràctiques universitat-empresa

El conveni de pràctiques és l’acció formativa desenvolupada pels estudiants i supervisada per la universitat amb l’objectiu d’aplicar i complementar els coneixements adquirits en la formació acadèmica, apropar l’estudiant a la realitat de l’àmbit professional en què exercirà la seva activitat un cop titulat i desenvolupar les competències que afavoreixin la seva incorporació al mercat laboral.

Diferències entre un conveni i un contracte de pràctiques

No s’han de confondre els contractes en pràctiques per a titulats amb el conveni en pràctiques per a estudiants. La principal diferència és que el contracte en pràctiques, tal com el seu propi nom indica, és un contracte laboral que pot formalitzar quan l’estudiant hagi finalitzat els seus estudis oficials. En canvi, el conveni en pràctiques s’adreça a estudiants que encara no han finalitzat els estudis i no estableix cap relació contractual laboral.

Pel que fa a la normativa que regula la remuneració, cal destacar que depèn del marc legal nacional on es realitzen les pràctiques. En el cas del conveni de pràctiques a Espanya, les empreses no estan obligades a oferir una remuneració als becaris. Per contra, en signar un contracte de pràctiques, el salari del treballador serà el fixat en conveni col·lectiu per als treballadors en pràctiques i, en cap cas, pot ser inferior al salari mínim interprofessional.

Tipus de pràctiques

Els estudiants universitaris, com a part de la seva formació, poden realitzar pràctiques externes en empreses en les dues següents modalitats:

Pràctiques curriculars

Les pràctiques externes curriculars són aquelles que formen part del programa d’estudis i que són obligatòries. Durant el conveni de pràctiques, els estudiants tenen un tutor acadèmic i un tutor a l’empresa o institució en la qual desenvolupen les pràctiques. En la majoria dels casos, per superar l’assignatura, els estudiants han d’elaborar una memòria de pràctiques i, tant el tutor acadèmic com el tutor a l’empresa, han de realitzar un informe d’avaluació.

A Elisava, vam incloure les pràctiques curriculars com a assignatura optativa en la majoria dels cursos que conformen la nostra oferta formativa, ja que considerem que l’experiència en empreses reals és una part important del procés formatiu. Comptem amb convenis de col·laboració, tant en estudis de disseny especialitzats en els diferents àmbits d’estudi de grau i de màster, com en agències de comunicació i publicitat, estudis d’arquitectura, productores, empreses amb departaments de disseny o enginyeria, empreses públiques d’innovació social…

Pràctiques extracurriculars

En el cas de les pràctiques externes extracurriculars, tot i que han d’estar relacionades amb la matèria cursada, no formen part del pla d’estudis i, per tant, no suposen l’obtenció de crèdits. Igualment, són una molt bona opció a valorar com a complement després de realitzar les pràctiques curriculars.

 

En el cas de les pràctiques curriculars, cal superar l’assignatura corresponent per obtenir el títol, ja sigui el Grau en Disseny i Innovació o el Grau en Enginyeria de Disseny Industrial.

Pràctiques professionals, a un pas del món laboral

Tant si són curriculars com extracurriculars, les pràctiques professionals representen una excel·lent oportunitat per endinsar-se en l’entorn professional i consolidar els conceptes adquirits durant l’experiència formativa. A més, en moltes ocasions, són el pas previ que permet accedir a un contracte professional. Per això, animem a tots els nostres alumnes a realitzar-les.