Com fer una webgrafia?

03 oct. 2023
5_webgrafia

Ja fa anys que el concepte de webgrafia s’ha convertit en una extensió del que tradicionalment entenem com a bibliografia. Avui dia, a més de citar llibres o documents en paper, acudim a les referències digitals per preparar la majoria de treballs o articles acadèmics. Per això, en el post d’avui, repassem què és i com fer una webgrafia.

Bibliografia i webgrafia

Ja sigui en estudis de grau, com el Grau en Disseny i Innovació o el Grau en Enginyeria de Disseny Industrial, de Màsters i Postgraus o en qualsevol altre àmbit acadèmic, la webgrafia permet identificar les fonts d’informació digitals consultades en qualsevol treball acadèmic o de recerca.

Tal com t’expliquem en el post sobre com fer una bibliografia, un treball acadèmic ha d’estar ben documentat i, per això, cal recórrer a la informació ja existent en llibres, articles científics i, fins i tot, en pàgines web. En aquest sentit, cal destacar que totes les fonts que consultem per realitzar un treball han d’estar citades en aquest.

És important que recordis que l’absència o la mala elaboració d’una webgrafia i bibliografia pot comportar que part de la feina realitzada es consideri plagi. Per tant, encara que moltes vegades no se li doni la importància necessària, elaborar correctament una bibliografia i webgrafia és bàsic per assegurar l’èxit a l’hora de presentar qualsevol document acadèmic.

Què és una webgrafia?

Una webgrafia és un llistat conformat, a mode de bibliografia, per recursos electrònics com ara pàgines web, blogs, fòrums i altres llocs web d’internet. Per tant, tot i que presenten clares diferències amb una bibliografia, hi ha un cert debat al voltant de si s’han de plantejar com una sola unitat o com dos apartats diferents dins d’un document acadèmic. També hi ha certes discrepàncies sobre com fer una webgrafia. A continuació, exposem alguns dels consells més generalitzats a l’hora de plantejar-se com citar pàgines web, blogs, wikis o fins i tot comentaris en xarxes socials.

Com es fa una webgrafia?

Com comentem, tot i que ja fa anys que es recorre a referències web, no hi ha un sistema de presentació o construcció totalment normalitzat sobre com fer una webgrafia. Habitualment, se situa al final del treball, després de la bibliografia i de manera numerada. A més, la manera d’estructurar les webgrafies es recolza en les normes de presentació més formals com les APA o les Vancouver.

Exemple de webgrafia

D’aquesta manera, segons les normes APA la forma de citar correctament un recurs web seria la següent:

Autor si es coneix (any). Títol del recurs en cursiva [En línia]. Recuperat de: ruta URL. [Consultat el dd/mm/aa]. Un exemple seria: Elisava. (2021). TFM: Què és i com s’ha de fer?. Recuperat 31 de juny de 2021.

Per tant, hi ha diversos formats reconeguts per les cites webgràfiques. No obstant això, l’objectiu de tots ells és el mateix: la normalització de l’ús del recurs. Cal destacar que l’elecció d’un format o un altre dependrà, principalment de la tipologia de treball.

Finalment, pots trobar més exemples de webgrafia i informació sobre com citar un lloc web amb l’estil APA . Recorda que, davant qualsevol dubte, també pots acudir a la nostra biblioteca, ja sigui presencialment o consultant l’enllaç.