Com fer un assaig universitari?

10 maig 2024

Al món de l’educació universitària, els assajos són la clau per avaluar el coneixement i les habilitats dels estudiants. Per aquest motiu és essencial saber com fer un assaig universitari, no només per adquirir coneixements i superar avaluacions en estudis superiors, com per exemple al Màster Universitari en Investigació Aplicada en Disseny, sinó també perquè també representa una habilitat fonamental a la vida acadèmica i professional. En aquest article, explorarem pas per pas com redactar un assaig universitari, tenint en compte la seva definició, els tipus d’assajos, la seva estructura i les parts d’un assaig.

Què és un assaig?

L’assaig acadèmic és una forma d’expressió escrita que no es limita a transmetre informació; és una oportunitat per explorar idees, argumentar punts de vista i desenvolupar habilitat d’anàlisi crític. Com a mesura d’avaluació acadèmica,
l’assaig permet als estudiants demostrar la seva comprensió del tema, la seva capacitat per a investigar i la seva habilitat per a comunicar idees de manera efectiva. Per aquesta raó, és important saber què és un assaig universitari i conèixer els diversos tipus d’assaig que existeixen, cadascun amb les seves pròpies característiques i propòsits. Entre els més comuns es troben:

  • Descriptiu: Aquest tipus d’assaig se centra en la descripció objectiva d’un tema, lloc, persona o esdeveniment, per a crear una imatge vívida en la ment del lector.
  • Argumentatiu: En l’assaig argumentatiu, l’autor presenta una tesi o punt de vista sobre un tema específic i exposa una sèrie de raons lògiques i exemples per a recolzar la seva posició i persuadir al lector.
  • Crític: L’assaig crític implica analitzar i avaluar un tema, obra d’art, text o una altra forma d’expressió, oferint una opinió fonamentada sobre aquest.
  • Personal: En l’assaig personal, l’autor comparteix les seves experiències, opinions i reflexions sobre un tema en particular, utilitzant la seva pròpia veu i punt de vista per a enriquir la narrativa.

Aquests diferents tipus d’assajos aborden una àmplia gamma de qüestions i temàtiques, adaptant-se a les exigències i necessitats de cada pla educatiu. Ja sigui explorant conceptes abstractes en un assaig filosòfic o analitzant obres literàries en un assaig literari, aquest tipus de textos ofereix als estudiants l’oportunitat d’aprofundir en la seva comprensió del món que els envolta i desenvolupar habilitats intel·lectuals i d’anàlisi crítica.

Com fer un bon assaig universitari?

Per a redactar un assaig universitari hi ha diversos factors que s’han de tenir en compte. Abans de començar a escriure, és fonamental tenir una comprensió clara i profunda del tema que s’abordarà. Per a això, serà necessari investigar i familiaritzar-se amb diverses perspectives i arguments relacionats amb el tema. Una vegada finalitzada la recerca, serà necessari estructurar l’assaig de manera coherent i presentar arguments sòlids i convincents que recolzin la tesi de l’assaig. A més, també és necessari aportar idees originals i creatives que ofereixin noves perspectives sobre el tema. Finalment, l’estil en què es presenta l’assaig també és important. Aquest ha de ser clar, concís i acadèmic, parant esment a la gramàtica, l’ortografia i la puntuació.

Estructura d’un assaig

Per saber com fer un bon assaig universitari també és important conèixer l’estructura que seguirem a l’hora de redactar-lo. L’estructura d’un assaig consta de tres parts principals: introducció, desenvolupament i conclusió. A la primera part, es presenta el tema i s’estableix la tesi o argument principal. El desenvolupament serveix per exposar i argumentar les idees, dedicant cada paràgraf a un argument específic i recolzant el contingut amb fonts fiables. Finalment, la conclusió ofereix un tancament a l’assaig, resumint els punts clau que s’han discutit al desenvolupament i reafirmant la tesi presentada a la introducció. Seguint aquestes tres parts d’un assaig, els estudiants podran organitzar les seves idees de manera efectiva i presentar arguments de manera clara i persuasiva.

Com fer un assaig pas per pas

Un cop sabem què és un assaig, la seva estructura i els tipus d’assaig que existeixen, només ens queda resoldre un dubte: com escriure un assaig. El primer pas serà seleccionar un tema rellevant i que sigui d’interès per a tu, assegurant-te que sigui adequat per al tipus d’assaig que has d’escriure. Quan ja sabem el tema sobre el qual escriure, caldrà investigar-lo de manera exhaustiva i buscar fonts de confiança. Abans de començar a escriure, també és important organitzar les teves idees de manera lògica i coherent, creant un esquema que t’ajudi a visualitzar l’estructura de l’assaig.

Després de triar el tema, investigar-lo i estructurar les idees que vols tractar en el teu assaig, ja pots començar a redactar-lo. Per a això, hauràs d’assegurar-te de seguir l’estructura esmentada anteriorment i de desenvolupar arguments sòlids i recolzats per evidència, utilitzant cites, exemples i dades rellevants. Per a concloure, tanca l’assaig reafirmant la teva tesi i resumint els punts principals discutits en el desenvolupament. Finalment, recorda revisar el text a la recerca d’errors gramaticals, d’estil o contingut, assegurant-te que compleix amb els requisits establerts.

Els assajos són una eina essencial per a adquirir coneixements i superar avaluacions en estudis superiors, com per exemple en el Màster Universitari en Recerca Aplicada en Disseny. Aquest programa d’especialització en recerca aplicada des del disseny i la comunicació permet accedir al programa de doctorat d’Elisava, vinculat a diferents àrees de coneixement. A més, genera una proposta de valor a través de la metodologia projectual i forma a investigadors i investigadores amb les competències acadèmiques i professionals necessàries per a dur a terme projectes i estratègies de disseny globals, realitzar anàlisi i reflexionar sobre la pròpia pràctica del disseny.

Ara que ja tens algunes nocions sobre com redactar un assaig, potser t’és útil saber com fer una bibliografia per poder referenciar les fonts consultades durant el procés de redacció.