Com escollir grau universitari?

03 nov. 2023
grado-universitario

En aquest article t’explicarem com escollir grau universitari. Segur que has pensat molt en aquest tema: un grau universitari no és una cosa que s’escull a la lleugera. Per això, volem ajudar-te a escollir la millor opció. Si busques un grau universitari a Espanya, a continuació t’orientem sobre quines son les millors opcions que tens al teu abast i perquè. També t’expliquem alguns detalls dels graus universitaris d’Elisava: el Grau en Disseny i Innovació i el Grau en Enginyeria de Disseny Industrial.

Oferta de graus universitaris a Catalunya

Actualment, el sistema educatiu a Espanya està regulat i definit per dues lleis: la Llei Orgànica d’Educació (LOE) de 2006 i la Llei Orgànica de Modificació de la LOE (LOMLOE) del 2020, que introdueix alguns canvis respecte l’anterior. En aquest marc, les ensenyances del sistema educatiu espanyol s’organitzen en diferents etapes, cursos i nivells.

Entre aquestes, hi trobem les ensenyances universitàries, que formen part de l’educació superior. La formació de grau universitari o carrera universitària proporciona una formació general en una o varies disciplines i la seva duració depèn de cada grau universitari, oscil·lant entre els tres i cinc anys, tot i que el més habitual són quatre anys.

Hi ha diverses vies d’accés a un grau universitari:

  • Si disposes del títol de batxillerat, pots accedir a la universitat fent les proves d’accés a la universitat, la selectivitat.
  • Amb un cicle formatiu de grau superior, pots accedir directament a la universitat amb la nota mitjana del cicle formatiu. Únicament si aquesta nota mitjana no et permet accedir als estudis desitjats hauràs de fer la part específica de la selectivitat.
  • Si tens una titulació universitària finalitzada, pots accedir a la universitat per la mateixa via d’accés per la qual vas accedir la primera vegada o mitjançant la nota mitjana de la teva titulació universitària.
  • En cas que tinguis més de 25, 40 o 45 anys i que no compleixis amb cap dels requisits anteriors, pots accedir als estudis universitaris a través d’una prova específica d’accés.

Tens tota la informació sobre les vies d’accés a un grau universitari aquí.

Com triar entre diferents estudis de grau?

El sistema de graus universitaris a Espanya compta actualment amb 88 universitats, 50 públiques (incloent-ne dues de formació a distància) i 38 universitats privades. Segons dades facilitades pel Ministeri d’Universitats, publicades a finals del curs 2020-2021, durant el curs 2019-2020 es van impartir al conjunt de l’estat 3.008 estudis de grau.

Les branques de coneixement a què es poden adscriure les titulacions de grau són Arts i Humanitats, Ciències, Ciències de la Salut, Ciències Socials i Jurídiques, i Enginyeria i Arquitectura. Si entrem en detall, la branca de Ciències Socials i Jurídiques és la que va comptar amb un nombre més gran de titulacions de grau universitari (1.068) durant el curs 2019-2020, i el menor nombre de titulacions impartides (251) es va produir a la branca de Ciències. Madrid, Catalunya i Andalusia van ser les comunitats autònomes on es van impartir més titulacions.

Descobreix la nostra oferta de graus universitaris

Entre l’àmplia oferta de graus universitaris existent a tot Espanya, trobem els graus universitaris d’Elisava: el Grau en Disseny i Innovació, que pertany a la branca de coneixement d’Arts i Humanitats, i el Grau en Enginyeria de Disseny Industrial, pertanyent a la branca d’enginyeria i arquitectura.

Escollir universitat és un moment molt important per a tu i per si encara estàs pensant com triar grau universitari, volem compartir amb tu algunes dades que et poden ajudar. Per exemple, 20.000 estudiants ja han triat Elisava com a universitat. A més, el 90% del nostre alumnat troba feina en menys d’un any després de finalitzar el Grau. En aquest sentit, molts dels nostres estudiants han acabat treballant en empreses com Spotify, Mediapro, H&M, Adidas, IKEA, LEGO, Danone o Samsung. Per si no n’hi hagués prou, gairebé el 80% de graduats i graduades repetiria el mateix grau universitari a la nostra facultat.

D’altra banda, durant els quatre anys dels nostres estudis de grau participaràs en projectes acadèmics, pràctiques, innovation labs, workshops i altres activitats en col·laboració amb empreses, institucions, entitats i ONG; activitats totes que formen part del dia a dia de la nostra facultat i que constitueixen un factor diferencial per apropar-te al món professional des del primer curs.