Com aplicar

Tot seguit trobaràs la informació relativa al procés de preinscripció i admissió dels màsters i postgraus.

Si tens alguna pregunta, pots contactar amb masters@elisava.net.

Preinscripció
1 Requisits d’accés

Els programes de Màster i Postgrau que ofereix Elisava són titulacions pròpies de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya.

 • Accés amb titulació universitària prèvia: Per accedir als nostres cursos de màster i postgrau, els aspirants han de tenir un títol de grau universitari oficial o equivalent.
 • Accés sense titulació universitària prèvia: Els candidats sense la titulació universitària requerida al punt anterior que accedeixin per la seva experiència professional demostrada en l’àmbit de coneixement o, que tenen els coneixements suficients per seguir el programa, obtindran un Certificat Especialització Universitària.
2 Data límit per a sol·licitar la preinscripció

Cursos que comencen el setembre del 2024:

 • Estudiants que necessiten visa d’estudis: fins al 12 de maig de 2024. TERMINI AMPLIAT FINS AL 29 DE MAIG
 • Estudiants que no necessiten visa estudis: fins al 8 de setembre de 2024.
3 Documents necessaris

Hauràs d’adjuntar la següent documentació en format PDF i en l’idioma corresponent al curs que sol·licitaràs:

 • Currículum Vitae
 • Carta de presentació
 • Portfoli o un enllaç a un portfoli digital / web personal
 • Passaport (NO UE) / document d’identitat (UE)

 

Emplena el formulari de preinscripció amb totes les teves dades personals i amb els documents esmentats més amunt.

Després d’enviar la preinscripció i la documentació complementària, el nostre sistema t’enviarà una resposta automàtica per confirmar-ne la recepció. Es generaran un nom d’usuari i una contrasenya per al seguiment de la preinscripció a través del Portal d’Admissions.

L’oficina d’Admissions d’Elisava sol·licitarà el pagament de 500 € en concepte de drets de preinscripció un cop s’hagi rebut la preinscripció.

4 Preinscriu-te!

Pots iniciar el procés de preinscripció a l’enllaç a continuació.

Admissió
1 Proceso de selección

Recorda que no entraràs al procés de selecció fins que es confirmi el pagament dels drets de preinscripció.

Les admissions es comunicaran en un termini de 20 dies*

 • En cas que no s’accepti la teva preinscripció, el nostre equip es posarà en contacte amb tu per considerar altres opcions.
 • En cas que la documentació aportada sigui insuficient per prendre una decisió, passaràs a una llista d’espera. El nostre equip es posarà en contacte amb tu per sol·licitar més documentació o un portafoli més extens.
 • Si s’accepta la teva preinscripció, rebràs una oferta d’admissió.

Per confirmar la teva admissió, has de fer el primer pagament. Després del pagament, rebràs la carta d’admissió** que confirma la teva plaça al curs.

Pots consultar el progrés de la teva preinscripció a través del Portal d’Admissions.

*Pot ser que alguns aspirants tardin una mica més a rebre una resposta. En el cas d’alguns cursos es retarda el procés per considerar totes les preinscripcions juntes, com un grup. En d’altres es consideren les preinscripcions en el moment en què es reben. És possible que les admissions d’alguns aspirants es retardin i es col·loquin en una llista d’espera. Els contactarem per sol·licitar-los que enviïn més documentació o un portafolis més extens.

**Aquest document compleix amb la informació necessària a l’efecte de visat.

2 Pagaments

Tots els pagaments s’han de fer a través del portal d’Admissions.

Mètodes de pagament:

 • Targeta de crèdit
 • Transferència bancària

 

Opcions de pagament:

 • El pagament de la matrícula per als cursos de màster es dividirà en tres pagaments fraccionats si l’admissió té lloc abans del 15 de juliol (ingrés al setembre) o del 15 de desembre (ingrés al març).
 • Per als cursos de postgrau, l’abonament de la matrícula es dividirà en dos pagaments fraccionats si l’admissió té lloc abans del 15 de juliol (ingrés al setembre) o del 15 de desembre (ingrés al març). Les dates límit i els imports dels pagaments s’indiquen a l’oferta d’admissió.

 

Informació del compte bancari:
Banco Santander SA
Passeig de Gràcia 5, 08007 Barcelona
Codi internacional: SWIFT (BIC): BSCHESMMXXX
CODI IBAN: ES55 0049 1806 9121 1198 9710
Titular del compte: Fundació Privada Elisava Escola Universitària

 

Finançament:

 • Si voleu finançar la matrícula del vostre màster ho podreu fer a través de les condicions preferents de la Caixa d’Enginyers (només en el cas dels residents a Espanya): pagament en 10 mensualitats amb una comissió d’obertura de 50€. Per a més informació podeu accedir a qualsevol oficina de Caixa d’Enginyers o trucar al +34 902 200 888 o +34 93 268 13 31.
 • També hi ha acords amb altres entitats bancàries per finançar la matrícula del teu màster que pots consultar directament amb Banco Santander Central Hispano (BSCH), Banc Sabadell, BBVA o CaixaBank.
Matrícula presencial
1 Informació general

El procés de matrícula presencial es farà en persona a Elisava abans de l’inici del curs. Un mes abans que comenci el curs de màster o postgrau, rebràs un correu electrònic amb instruccions per concertar una cita.

Tots els admesos han de presentar la documentació necessària.

2 Estudiants amb un títol universitari espanyol

Acreditació d’identitat

 • DNI (estudiants amb nacionalitat espanyola)
 • Document d’identitat o passaport (estudiants amb les nacionalitats següents): Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, República Txeca, Romania, Suècia, Suïssa i Xipre.
 • Passaport (altres països)

 

Documents acadèmics

A. Estudiants amb títol universitari: grau universitari, llicenciatura, Arquitectura, Enginyeria, diplomatura, Arquitectura tècnica, Enginyeria tècnica.

 • Títol original o còpia certificada per un notari o per la universitat emissora del títol. En cas que el títol estigui en procés d’emissió, s’accepten el resguard del títol o el certificat substitutori del títol de grau universitari.

 

B. Estudiants amb qualsevol dels títols següents: Títol Superior de Disseny amb 240 ECTS d’escoles que depenen dels governs autonòmics regionals: graduat superior de Disseny d’un centre afiliat a una universitat, cicle formatiu de grau superior equivalent a un grau o una diplomatura universitària.

 • Títol original o còpia certificada per un notari o per l’escola emissora del títol. En cas que el títol estigui en procés d’emissió, s’accepta el resguard del títol.
 • Certificat acadèmic oficial original o una còpia certificada per un notari o per l’escola emissora del certificat.

 

*Nota: només s’accepten documents redactats en espanyol o català. En el cas de documents redactats en altres idiomes autonòmics (gallec o basc), només s’accepten documents bilingües que incloguin la versió en espanyol.

3 Estudiants amb títol universitari d’un Estat membre de l’Espai Econòmic Europeu i Suïssa

Països inclosos: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, República Txeca, Romania, Suècia, Suïssa i Xipre.

Acreditació d’identitat

 • DNI (estudiants amb nacionalitat espanyola)
 • Document d’identitat o passaport (estudiants amb les nacionalitats següents): Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, República Txeca, Romania, Suècia, Suïssa i Xipre.
 • Passaport (altres països)

 

Documents acadèmics

 • Només s’accepten els títols universitaris de llicenciatura de 180 ECTS com a mínim (Licence a França i Laurea Triennale o Diploma Academico di Primo Nivello a Itàlia). No s’accepten títols de màster.
 • Títol de llicenciatura original o una còpia certificada per un notari o pel consolat espanyol del país on es va emetre el títol.
 • Certificat acadèmic oficial o una còpia certificada per un notari o pel consolat espanyol del país on es va emetre el títol. També s’accepta el Suplement Europeu al Títol. El certificat ha d’incloure una llista dels cursos realitzats, els crèdits aprovats, les notes obtingudes, i els anys o semestres acadèmics en què s’han realitzat els cursos.
 • Una carta, degudament signada i segellada per la universitat emissora del títol, que certifiqui que el títol és vàlid per accedir a un màster o postgrau al país d’origen.

 

Els documents esmentats anteriorment només s’accepten en anglès, francès, italià o portuguès. En cas que l’idioma del títol de llicenciatura o el certificat acadèmic (inclòs el text o el segell del notari a les còpies certificades) sigui diferent dels esmentats anteriorment, també caldrà una traducció jurada oficial d’aquests documents en espanyol o anglès.

Pots obtenir una llista d’alguns traductors jurats reconeguts pel Ministeri d’Afers Estrangers d’Espanya en aquest enllaç.

4 Estudiants amb un títol universitari d’altres països (inclòs el Regne Unit)

Acreditació d’identitat

 • DNI (estudiants amb nacionalitat espanyola)
 • Document d’identitat o passaport (estudiants amb les nacionalitats següents): Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, República Txeca, Romania, Suècia, Suïssa i Xipre.
 • Passaport (altres països)

 

Documents acadèmics

 • Només s’accepten els títols universitaris de llicenciatura amb un pla d’estudis de 3 anys acadèmics com a mínim. No s’accepten títols de màster.
 • Títol de llicenciatura original o una còpia certificada per un notari o pel consolat espanyol del país on es va emetre el títol.
 • Certificat acadèmic oficial o una còpia certificada per un notari o pel consolat espanyol del país on es va emetre el títol. El certificat ha d’incloure una llista dels cursos realitzats, els crèdits aprovats, les notes obtingudes i els anys o semestres acadèmics en què s’han realitzat els cursos.
 • Un certificat original emès per la universitat, que indiqui si el títol atorga a l’aspirant el dret d’obtenir un títol de postgrau al país d’origen.

 

Els documents esmentats anteriorment només s’accepten en anglès, francès, italià o portuguès. En cas que l’idioma del títol de llicenciatura o el certificat acadèmic (inclòs el text o el segell del notari a les còpies certificades) sigui diferent dels esmentats anteriorment, també caldrà una traducció jurada oficial d’aquests documents en espanyol o anglès.

Pots obtenir una llista d’alguns traductors jurats reconeguts pel Ministeri d’Afers Estrangers d’Espanya en aquest enllaç.

 

Legalització de documents

Els títols de llicenciatura i certificats acadèmics s’hauran de legalitzar per via diplomàtica al país on es va emetre el títol. En funció del país, s’accepta una de les legalitzacions següents:

A. Països membres de la Convenció de la Haia: Postil·la de la Haia. Per obtenir determinada informació sobre els països membres i les autoritats competents de cada país, consulta aquest enllaç.

B. Països que no són membres de la Convenció de la Haia: Tant el títol de llicenciatura com el certificat acadèmic s’hauran de legalitzar amb els segells següents:

 • Consolat espanyol del país on es va emetre el títol de llicenciatura.
 • Ministeri d’Afers Estrangers del país on es va emetre el títol de llicenciatura.
 • Ministeri d’Educació del país on es va emetre el títol de llicenciatura.

 

*Nota: en cas que alguns dels segells esmentats anteriorment estiguin redactats en un idioma diferent de l’espanyol, anglès, francès o portuguès, també caldrà una traducció jurada oficial d’aquests segells en espanyol o anglès.

5 Estudiants sense un títol de grau universitari

Amb caràcter excepcional, el director del màster pot autoritzar a fer el curs (fins i tot sense un títol de grau universitari) els aspirants que consideri que disposen de coneixements suficients per seguir el màster i que estan qualificats. Els estudiants en aquesta situació obtindran, un cop finalitzat el màster, un certificat d’especialització universitària.

En el moment de la matrícula presencial, sol·licitarem als aspirants que emplenin una declaració conforme estan al corrent que rebran un certificat d’especialització universitària en lloc d’un títol de màster.

Documents que cal enviar:

 • Fotocòpia d’un document d’identificació vàlid per a estudiants amb nacionalitat espanyola.
  Passaport o NIE vàlid en cas de tenir una altra nacionalitat.

Termes i condicions

En aquest enllaç pots descarregar el document de termes i condicions per a més informació.