Carta de motivació per a màster

03 maig 2021
3_carta-de-motivacion

La carta de motivació per a màster és un document que necessitem per presentar la nostra candidatura a ocupar una plaça al centre docent en el qual volem estudiar. En aquesta, expliquem qui som, les motivacions per cursar el màster per al qual apliquem, per què volem estudiar en aquesta universitat en concret, etc.

És important centrar tots els nostres esforços en la redacció, ja que una bona carta de motivació de màster ens ajudarà a aconseguir el nostre objectiu de cursar el màster que tant anhelem a la universitat que desitgem.

Com fer una carta de motivació per a la universitat?

La carta de motivació per a la universitat és una presentació formal de qui ets i perquè creus que estudiar a la universitat per a la qual presentes la sol·licitud és fonamental per a la teva formació.

En primer lloc, has de saber vendre’t molt bé, amb seguretat, però amb arguments sòlids. Les persones que llegeixin la teva carta han de percebre les teves ganes però també la teva solidesa intel·lectual i la teva preparació. Per tant, quan escriguis la teva carta de motivació per a màster, has de ser capaç de presentar les teves habilitats i aptituds amb solvència.

En el text s’ha de veure reflectida la teva personalitat, de tal manera que en una lectura ja es puguin intuir alguns traços d’aquesta.

Exemple de carta de motivació per a màster

Per preparar la carta de motivació per a màster, és important tenir una estructura a partir de la qual poder treballar el contingut d’aquesta. Poder construir la carta amb un ordre que ens permeti modelar i estructurar-la amb coherència i treballar a partir d’un model de carta de motivació d’accés a la universitat ens pot ser realment útil i efectiu. Aquí et proposem un exemple de carta motivacional per a màster:

  • Introducció i salutació inicial: És la nostra presentació, on resumim molt breument la nostra trajectòria o recorregut acadèmic.
  • Motivacions i desenvolupament de la carta: És la part més important de qualsevol carta de motivació per a universitat o màster. Aquí has ​​d’exposar amb tots els detalls possibles perquè et consideres un candidat perfecte per ser admès en aquesta universitat. Per exemple, pots exposar les raons per les quals vols cursar el màster i l’experiència acadèmica o altres projectes que has tingut en relació amb la matèria en qüestió.
  • Experiència laboral: És interessant que subratllis i destaquis la possible experiència laboral que has tingut amb la matèria a cursar. Això té molta rellevància en la carta de motivació per a màster, ja que la qualitat i trajectòria de l’experiència laboral poden ser determinants.
  • Conclusions i paraules finals: És el moment dels agraïments, sobretot a les persones a qui et dirigeixes. Posa èmfasi en el teu agraïment per la dedicació i el temps que han invertit a llegir la teva carta de motivació. D’alguna manera, també has de la teva expectació per la resposta, sense semblar ansiós. És important que es percebi l’important que és per a tu aquesta sol·licitud i que donaràs el millor de les teves capacitats en cas de rebre una invitació per a cursar en el seu centre.

Des d’Elisava esperem que aquestes pautes t’hagin servit d’ajuda a l’hora de confeccionar la teva carta de motivació per al màster i que les puguis aplicar quan escriguis la teva.