Beques del Màster Universitari en Disseny i Comunicació


Elisava ofereix dues beques del 50 % de l’import total del Màster Universitari en Disseny i Comunicació.


Requisits de participació 


Per poder optar a aquestes beques hauràs d’adjuntar-nos la següent documentació:

  • Carta de motivació
  • Nota mitjana de l'expedient de grau: en cas de no haver finalitzat encara els teus estudis de grau, hauràs d’adjuntar un certificat acreditatiu de la teva nota mitjana actual. Aquesta documentaciò haurà d’estar expedida oficialment per la secretaria de la universitat on hagis cursat els estudis de Grau. No s’admetran fotocòpies ni documents que no estiguin degudament signats i segellats.
  • Portfoli (opcional)
     

Terminis d’entrega i resolució 


Data límit de presentació de les candidatures: diumenge 1 de maig escrivint a becasmudic@elisava.net.

El comitè científic del Màster Universitari en Disseny i Comunicació (Dra. Laura Clèries, Dr. Albert Fuster, Dr. Ariel Guersenzvaig i Dr. Rafael Pozo) avaluarà les candidatures presentades en els termes i condicions indicats, i en seleccionarà les dues propostes beneficiàries de les beques. Eventualment, el comitè científic del Màster Universitari en Disseny i Comunicació podrà instar els candidats i candidates a realizar una entrevista personal.

La resolució del comitè científic tindrà lloc a principis de maig. La participació en aquesta convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases. Quaselvol casuística no contemplada serà resolta pel comitè científic del Màster Universitari en Disseny i Comunicació. Les decisions que, eventualment, pugui prendre aquest Comitè seran inapel·lables.

Elisava es posarà en contacte directament amb els candidats o candidates seleccionats o seleccionades, i posteriorment farà públics els noms de les dues persones guanyadores. La concessió d’aquestes beques podrà quedar deserta o només atorgar-se'n una, en funció dels mèrits dels i de les candidates.
 

Guanyadores Beca MUDIC per al curs 2022-23

  • Eugenia Avilés (ESP)
  • Diana Estefanía Rubio (MEX)