Tema

Treball Fi de Màster

MUDIC
Dades descriptives de l'assignatura*

Nom de l'assignatura: Treball Fi de Màster
Tipus d'assignatura: Treball Fi de Màster
Matèria: Treball Fi de Màster
Crèdits ECTS: 12
Hores de dedicació: 300

*Assignatura en procés de verificació.

El mòdul del Treball Fi de Màster (TFM) constitueix l'últim projecte acadèmic, en el qual es posen en pràctica i revaliden els coneixements adquirits durant el màster. En aquest mòdul s'han de cobrir un paquet de competències àmplies i específiques.
El TFM dóna la possibilitat a l'estudiant de desenvolupar i demostrar la maduresa intel·lectual i la capacitat investigadora i projectual adquirides durant el màster. Ha de ser un treball original, fruit de la tasca personal de l'alumne sota la guia i orientació d'un o dos tutors. Com a regla general, l'elaboració d'aquest projecte és individual, però en casos especials podrà realitzar-se en equips d'un màxim de dos estudiants.
El TFM consisteix en el desenvolupament de projecte de disseny amb una base d'investigació a nivell de màster. Aquesta investigació es plasma en una memòria d'investigació i/o en un projecte d'aplicació a l'entorn de el disseny, la comunicació i disciplines afins.
Prèviament a l'inici del TFM, durant els mesos anteriors, l'alumne proposa un Pla de TFM que conté el tema de la feina i les corresponents preguntes d'investigació. Alhora defineix i justifica la seva elecció, el marc d'actuació, una anàlisi inicial de l'estat de la qüestió i un timing de desenvolupament del projecte. A partir d'aquest Pla de TFM, des de la direcció del programa s'assigna el tutor o tutors corresponents.

Utilitzem cookies pròpies i de tercer per millorar la teva experiència.

Si continues navegant, considerem que acceptes la nostra

política de cookies