Tema

Tècniques gràfiques II

Grau en Disseny
Dades descriptives de l’assignatura

Tècniques gràfiques II
Número de crèdits: 4 ECTS
Dedicació: 100 hores
Curs: 3r
Trimestre: 2n / 3r
Àrea de coneixement: Disseny gràfic
Tipus d’assignatura: optativa
Menció: Disseny gràfic
Llengua de la docència: català/castellà
Responsable: Francesc Ribot