Tema

Tècniques per al disseny d’espai III

Grau en Disseny
Dades descriptives de l’assignatura

Tècniques per al disseny d’espai III
Nombre de crèdits: 4 ECTS
Dedicació: 100 hores
Curs: 4t
Trimestre: 2n
Àrea de coneixement: Disseny d’espai
Tipus d’assignatura: optativa
Menció: Disseny d’Espai
Llengua/llengües de la docència: català i castellà
Responsable: Dr. Daria de Seta