Tema

Projecte global II

Grau en Disseny
Dades descriptives de l’assignatura

Crèdits: 4 ECTS
Caràcter: Obligatòria
Curs: 4
Trimestre: 1
Hores de dedicació: 38,5 + 57,75 (fora de classe) i 3,75 (aula oberta)
Àrea de coneixement: Projectes
Llengua/llengües de la docència: Anglès
Responsable: Francesc Ribot