Tema

Projecte global I

Grau en Disseny
Dades descriptives de l’assignatura

Crèdits: 4 ECTS
Caràcter: Obligatòria
Curs: 3
Trimestre: 1/3
Hores de dedicació: 38,5 + 57,75 (fora de classe) + 3,75 (aula oberta)
Àrea de coneixement: Projectes
Llengua/es de la docència: Anglès