Tema

Noves tendències en Disseny

Grau en Disseny
Dades descriptives de l’assignatura

Crèdits: 4 ECTS
Caràcter: Obligatòria
Curs: 4
Trimestre: 1
Hores de dedicació: 100
Àrea de coneixement: Ciències Socials
Llengua/llengües de la docència: català i castellà
Responsable: Ramon Faura