Tema

Mobilitat i Transport

Grau en Disseny
Dades descriptives de l’assignatura

Mobilitat i Transport
Nombre de crèdits: 12 ECTS
Dedicació: 300 hores
Curs: 3r / 4t
Trimestre: 2n / 3r
Àrea de coneixement: Disseny de producte
Tipus d’assignatura: optativa
Menció: Disseny de Producte
Llengua/llengües de la docència: català i castellà
Responsable: Roger Arquer