Tema

Metodologia Acadèmic-Científica per a la Recerca en Disseny

MUDIC
Dades descriptives de l'assignatura*

Nom de l'assignatura: Metodologia Acadèmic-Científica per a la Recerca en Disseny
Tipus d'assignatura: Obligatòria
Matèria: Teoria i Pràctica de la Investigació en Disseny
Crèdits ECTS: 6
Hores de dedicació: 150

*Assignatura en procés de verificació.

Aquesta assignatura s'organitza des d'una sèrie de criteris teòrics i pràctics que se centraran en aportar diversos mètodes i tècniques, així com aparells critico-teòrics rellevants per a la investigació en disseny. Si bé el focus de l'assignatura és pràctic, es consideraran aspectes teòrics centrals sobre la naturalesa de la recerca en disseny, els seus propòsits i els diferents enfocaments existents. La presentació de les diferents tècniques anirà acompanyada de tallers pràctics i classes monogràfiques i de reflexió crítica. L'assignatura aborda, amb focus en la intersecció de la comunicació i el disseny, la qüestió de com donar forma i estructurar una investigació acadèmica. Es tractarà com establir un marc general referencial, la formulació de preguntes d'investigació, així com la definició d'estratègies de recerca i la selecció de mètodes per analitzar i sintetitzar la informació obtinguda. També es treballaran els principals aspectes relacionats amb la divulgació i comunicació de resultats. Les competències adquirides en aquesta assignatura seran especialment rellevants per a la preparació i desenvolupament del TFM.

Utilitzem cookies pròpies i de tercer per millorar la teva experiència.

Si continues navegant, considerem que acceptes la nostra

política de cookies