Tema

Matemàtiques

Dades descriptives de l’assignatura
Matemàtiques

Grau en Enginyeria de Disseny Industrial
Nombre de crèdits: 6 ECTS
Dedicació: 150 hores
Curs: 1
Trimestre: 1
Àrea de coneixement: Àrea de Ciència i Tecnologia
Tipus d’assignatura: bàsica
Llengua/llengües de la docència: català i castellà