Tema

Innovació

Grau en Disseny
Dades descriptives de l’assignatura

Crèdits: 4 ECTS
Curs: 4
Trimestre: 1
Àrea de coneixement: Projectes
Caràcter: Obligatòria
Hores de dedicació: 30 + 45 (fora de classe) + 25 (aula oberta)
Llengua/llengües de la docència: català i castellà
Responsable: Albert Fuster