Tema

Història del disseny

Grau en Disseny
Dades descriptives de l'assignatura

Matèria: CONTEXT
Crèdits: 4 ECTS
Caràcter: Formació Bàsica
Curs: 1
Trimestre: 2
Hores lectives: 30
Hores autònomes: 70
Hores de dedicació: 100
Idiomes: Català, castellà i anglès
Responsable: Ramon Faura