Tema

Gestió del Disseny

Grau en Disseny
Dades descriptives de l’assignatura

Crèdits: 4 ECTS
Caràcter: Obligatòria
Curs: 3
Trimestre: 1/3
Hores de dedicació: 34,5 + 51,75 (fora de classe) + 13,75 (aula oberta)
Àrea de coneixement: Projectes
Llengua/llengües de la docència: català i castellà
Equip docent: Danae Esparza