Tema

Física de materials

Dades descriptives de l’assignatura
Física de materials

Grau en Enginyeria de Disseny Industrial
Nombre de crèdits: 6 ECTS
Dedicació: 150 hores
Curs: 1
Trimestre: 3
Àrea de coneixement: Materials i Sostenibilitat
Tipus d’assignatura: obligatòria
Llengua/llengües de la docència: català i castellà
Responsables: Marta González, Martin Koch, Blanca Guasch