Tema

Expressió artística

Dades descriptives de l’assignatura
Expressió artística

Grau en Enginyeria de Disseny Industrial
Nombre de crèdits: 6 ECTS
Dedicació: 150 hores
Curs: 1
Trimestre: 2
Àrea de coneixement: Expressió i Representació
Tipus d’assignatura: bàsica
Llengua/llengües de la docència: català i castellà