Tema

Estètica i Disseny I

Dades descriptives de l'assignatura
Estètica i Disseny I

Grau en Enginyeria de Disseny Industrial
Nombre de crèdits: 4 ECTS
Dedicació: 100 hores
Curs: 1Trimestre: 2
Àrea de coneixement: Àrea de Projectes
Tipus d’assignatura: obligatòria
Llengua/llengües de la docència: català i castellà